Eva Øjvind Skaarup

Speciallæge

Speciallæge Eva Øjvind Skaarup

Specialer

Neurologi

Speciallæge i Neurologi

Uddannelse

 • 1990: Lægevidenskabelig embedseksamen
 • 2004: Speciallæge i neurologi
 • Specialistuddannelse i neurologi. Fra 1990 arbejdet klinisk og forskningsmæssigt med epilepsi som ekspertområde.

Erfaring

 • 2018: Specialeansvarlig overlæge i neurologi, Aleris-Hamlet Ringsted
 • 2016 - 2018: Virksomhedsansvarlig og specialeansvarlig overlæge i neurologi, Selandiaklinikken A/S, Ringsted
 • 2013-2016: Specialeansvarlig overlæge i neurologi, Hospitalet Valdemar, Ringsted
 • 2003-2013: Overlæge, Neurologisk afdeling, Roskilde Sygehus

Særlige kompetencer og interesseområder

 • Ekspertise inden for udredning og behandling af epilepsi
 • Kliniske og kvalitetssikringsmæssige udviklings- og koordineringsprojekter
 • Netværksdannelse, kommunikation og formidling

Videnskab & Undervisning

 • 1997: Erhvervelse af Ph.ci. grad, Københavns Universitet, "En klinisk epidemiologisk tværsnitsundersøgelse af epilepsiforekomst"
 • 1992 - 2000: Foredragsholder/gæsteforlæser på konferencer/kongresser nationalt og internationalt.
 • 2000: Klinisk lærer, Københavns Universitet, i prægraduat undervisning, Neurologisk afd.,Glostrup Hospital
 • 2002: Reviewer for det amerikanske videnskabelige tidsskrift Epilepsia
 • 2004 - 2013: Klinisk vejleder og postgraduat underviser for læger i uddannelsesstilling og underviser i Apopleksiskole for patienter og pårørende, Neurologisk afd, Roskilde sygehus.
 • 2014 - 2016: Foredragsholder om apopleksi i Hjerneskadeforeningen og ved Folkesundhedsoplysningsarrangement

Faglige medlemskaber

 • 2014 -: Næstformand i Samarbejdsudvalget, Hospitalet Valdemar/Selandiaklinikken,Ringsted
 • 2003 - 2005: Bestyrelsesmedlem i ONO (Danske Nervelaagers Organisation)
 • Fra 1992: Medlem Dansk Epilepsi Selskab og Dansk Neurologisk Selskab

Anden relevant information

 • 2016 - 2018: Ansvarlig for udvikling og etablering af Tværfaglig Demensklinik for offentligt henvistepatienter, Selandiaklinikken/Aleris-Hamlet Ringsted.
 • 2016: Faglig medforhandler på vegne af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker ved indgåelse af aftale med Danske Regioner om Specialeaftale og tro & love-erklæring for demensudredningsforløb og undersøgelser og behandlingsopstart under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning.
 • 2009-2012: DRG-ansvarlig overlæge, Neurologisk afdeling, Roskilde Sygehus
 • 2007-2013: Overlægeansvarlig for Sundhedsstyrelsens Elektroniske lndberetningssystem af dødsattester (SEI), Neurologisk afdeling, Roskilde Sygehus
 • 2003 - 2018: Medlem af kvalitets-, koordinerings-, udviklings-, forsknings-, arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg, Roskilde sygehus, Hospitalet Valdemar, Selandiaklinikken A/S.
Til toppen af siden