Allmänna medicinska översikter VISS

SAMLINGAR AV VÅRDPROGRAM

VISS

Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i StorStorstockholm (VISS.nu)  Utvidgat VISS  www.viss.sll.se med telefonkonsulter mm kan nås av de som har koppling till sll.net (vilket de flesta har)

Hänvisningsstöd Vart ska patjenter som söker akut hänvisas (SLL) 
Vårdutbud Lista över samtliga remissinstanser Region Stockholm
Fnktionsområden KS Funktionsområden vid Karolinska universitets sjukhuset Solna och Huddinge
Allmänmedicin.se

Medicinsk sökfunktion för läkare inom allmänmedicin (Prenumeration)

Internetmedicin Översikter av utredning och behandling skrivna av sjukhusspecialister. Målgruppen är läkare i jourverksamhet och distriktsläkare. Reklamfinansierad.
Kunskapsguiden Webbportal om evidens och vårdprogram inom vård och omsorg (Socialstyrelsen, SBU, SKL, Folkhälsoinsitutet, Läkemedelsverket)
Läkemedelsboken
Producentobunden information om läkemedel och deras roll i behandlingen av de vanligaste sjukdomarna (Apoteket AB)
Läkemedelsverket
Behandlingsrekommendationer vid ett stort antal sjukdomar
Nationellt kunskapsstöd Kliniskt nationellt kunskapsstöd (SKL)
Praktisk medicin
Medicinsk information skriven av och för primärvård/öppenvård. Riktar sig till läkare och sköterskor.
Ovanliga diagnoser

Kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper och om det stöd och den service som dessa grupper behöver. (Socialstyrelsen)
www.orpha.net information om specifika diagnoser, särläkemedel, experttjänster i Europa och Sverige.
www.orphanet.se generell information om ovanliga diagnoser och särläkemedel

Vårdhandboken
Kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder för det dagliga vårdarbetet.
Vårdpraxis
Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Örebro

Til toppen af siden