Barn

Remissvägar

Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) Södertälje sjukhus
Barnakuten Solna Huddinge
Birka barn- och ungdomsmedicinska mottagning Klockarvägen 112, 15161 Södertälje. Tel: 550 332 22
Barnnallergimottagningen Huddinge
BUP Södertälje <15 år. Vårdgrannetelefon: 51453000
Barnortopedi

Barnortopedi Astrid Lindgrens barnsjukhus,
- Skolios: Ortopeden Huddinge sjh. 
BOC barnortopedi 

Barnreumatologi  
Mottagning för unga
17-22 år. Vid behov av psykiatrisk och/eller social hjälp. 08-5502 49 01 i Salem-Nykvarn-Södertälje. Röstbrevlåda finns för meddelanden under övrig tid som snarast handlägges av handläggare.  Vårdgrannenummer mottagning för unga
Neuropsyk.utredn. SNS Misstänkt ADHD, autism hos barn och ungdomarhänvisas till skolhälsovården som skriver remiss. 
Neuropsykiatrisk utredning hos vuxna remitteras till psykiatricentrum. (Vår kurator tar fram och kompletterar underlag. Gäller bara Nykvarn) 

Vårdprogram och PM

Barnsjukdomar

Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Storstockholm  (VISS.nu)  Utvidgat VISS  www.viss.sll.se med telefonkonsulter mm kan nås av de som har koppling till sll.net (vilket de flesta har)

Vårdnivåer för barn och ungdomar Fördelning mellan primärvård och barnmottagningar resp barnsjukhus i Stockholm (VISS)
Allergienkäter mm Frågeformulär för anamnes vid allergi hos barn resp vuxnamfl bra verktyg (Allergicentrum SYD Stockholm) 
Astmakontroll BARN FORMULÄR Patientenkät för bedömning av astmakontroll hos barn (AKT)
Luftvägsinfektioner hos förskolebarn
Handläggning i öppen vård (Strama)

Patientinformation

Astmabehandling barn <1 år BEHANDLINGSSCHEMA vid förkylningsastma hos barn under 1 år. (Barnmedicin Södertälje)
Astmabehandling barn >1 år BEHANDLINGSSCHEMA vid förkylningsastma hos barn över 1 år. (Barnmedicin Södertälje)
Eksembehandling med kortison grupp 1 BEHANDLINGSSCHEMA vid eksem hos barn med grupp 1 steroid (Barnmedicin Södertälje)
Eksembehandling med kortison grupp 2 BEHANDLINGSSCHEMA vid eksem hos barn med grupp 2 steroid (Barnmedicin Södertälje)
Eksembehandling med kortison grupp 3 BEHANDLINGSSCHEMA vid eksem hos barn med grupp 3 steroid (Barnmedicin Södertälje)
Falsk krupp hos barn
PATIENTRÅD för barn med falsk krupp (KS Huddinge)
Feber och feberkramper PATIENTRÅD för barn med feber (KS Huddinge)
Förstoppning hos barn PATIENTRÅD för barn med förstoppning (KS Huddinge)
Laktosintolerans
PATIENTRÅD för barn med laktosintolerans
Magsjuka barn PATIENTRÅD för barn med diarréer och kräkningar (KS Huddinge)
Otitinformation PATIENTRÅD för barn med akut öroninflammation

Til toppen af siden