Försäkringsmedicin

Förstadagsintyg
Brev till patienten/arbetsgivaren angående förstadagsintyg
Försäkringskassan
Information om försäkringsstöd mm. Rådfrågning för sjukvården: 0771-179000.
Försäkringskassans blanketter De flesta blanketter finns även i Take Care
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
Vägledning för sjukskrivning (Socialstyrelsen)
Frågor inför eventuell sjukskrivning
FORMULÄR Frågor att besvara inför eventuell sjukskrivning 
Lokal sjukskrivningspolicy
20 tumregler för klok sjukskrivning (Nykvarns vårdcentral

Patientinformation

Om sjukskrivning PATIENTINFORMATION om sjukskrivningens villkor och risker "Bipacksedel till sjukskrivning"  (Försäkringsmedicinska kommittén SLL)

Til toppen af siden