Gynekologi - för remittenter

Denna sida gäller endast för sjukvårdspersonal

Remissvägar

Gynekologi kvinnosjukvård
Kvinnokliniken Södertälje sjukhus.
Oxbackskliniken Kvinnohälsan
Lagmansvägen 14, 152 40 Södertälje
Sveamottagningen

Sveagatan 2, 152 40 Södertälje

Vårdprogram och PM

Kvinnosjukdomar
Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Storstockholm  (VISS.nu)  
Utvidgat VISS  www.viss.sll.se med telefonkonsulter mm kan nås av de som har koppling till sll.net (vilket de flesta har)
Menstruationsenkät
FORMULÄR Frågor vid rikliga menstruationer
Til toppen af siden