Hälsa prevention

Hälsosamtal flyktingar

Hälsoundersökning av nyanlända flyktingar, asylsökande, ensamkommande barn hänvisas till Wasa vårdcentral, Carema. Prästgårsvägen 4, 151 61 Södertälje
Tel 08-550 288 00.  
Vårdcentralerna har ansvar för: all övrig sjukvård har,  ”Frikod Ung”-patienter (tex anhöriginvandrare) där kompletteringsvaccination kan varar aktuellt.
Info finns på smittskydd Stockholm. Wasa VC (Suheila Aslan eller Ulla Andersson kan ge råd om man undrar.)

Hälsoundersökning flyktingskolbarn

Sammanställning av labundersökning flyktingskolbarn (Nykvarns Vårdcentral)

Hälsoenkät  (format A4) 5 korta frågor om motion, tobak, alkohol, kost och allmäntillstånd..    Hälsoenkät (format A3)

Til toppen af siden