Hämatologi

Remissvägar

Medicin Södertälje sjukhus  
Koagulationsjouren 
Koagulationsjouren KS 070-4507649

Vårdprogram och PM

Blod/Blodbildande organ Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Storstockholm (VISS,nu) 
Utvidgat VISS  www.viss.sll.se med telefonkonsulter mm kan nås av de som har koppling till sll.net (vilket de flesta har)
Til toppen af siden