Infektion STI

Remissvägar

HIV mottagning KS Huddinge
Infektionskliniken KS Huddinge. 08-58581954. Infektionskonsult telefontid: 13.00-15.30
Sesammottagningen  Sesamenheten för sexuell hälsa, STI
TBC mottagningen Frågor om tbc, hänvisning till aktuell jourläkare med tbc erfarenhet: 58587208, 58581981
Vaccinationsmottagning

Telgeakuten 

Vårdprogram och PM

Infektionssjukdomar Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Storstockholm (VISS.nu) 
Utvidgat VISS  www.viss.sll.se med telefonkonsulter mm kan nås av de som har koppling till sll.net (vilket de flesta har)
Folkhälsomyndigheten fd Smittskyddsinstitutet
Hälsoundersökningar  flyktingar, asylsökande Se fliken Hälsa
Provtagning tarminfektioner PM för provtagning vid tarminfektioner ( Smittskydd Stockholm)
Sesampärmen Information om STI, smittspårning, preventivmedel och oönskade graviditeter  (Sesammottagnngen)
Smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan över nätet. Varje vårdcentral har egen kod.
Smittskyddsblad
Smittskyddsblad med information till läkare och patienter (Smittskydd Stockholm)
Smittskydd Stockholm Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting
STRAMA Stockholm  
Vaccinationer Reserådet.com
Vanliga infektioner
Behandlingsrekommendationer vid vanliga infektioner i öppen vård (Strama, LMV)

Patientinformation

Förkylningar Tips och råd vid snuva, hosta och halsont (Strama).
Smittskyddsblad
Smittskyddsblad med information till läkare och patienter (Smittskydd Stockholm)
Til toppen af siden