Lungmedicin Allergi

Remissvägar

Medicin Södertälje sjukhus  
Andningsmottagningen STS Med klin STS. Tfn 08-55024395: Spirometri. Info om andnings-mediciner, KOL, astma. andnings-gymnastik, andnings- och hosttekniker, inhalationstekniker, PEF mätning, ansträngnings-provokationstest, blodgas, nebulisatorutprovning, avspänning, rökavvänjning, KOL skola. (Södertälje sjukhus)
Lung Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Vårdprogram och PM

Andningsorganens sjukdomar Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Storstockholm (VISS.nu)
Utvidgat VISS  www.viss.sll.se med telefonkonsulter mm kan nås av de som har koppling till sll.net (vilket de flesta har)
Allergicentrum Information inom området Allergi och Luftvägar i Stockholm. En plattform med samlad information för primärvård och specialistvård.
Allergianamnes  För barn och vuxna
Astmakontroll VUXNA FORMULÄR för bedömning av graden av astmakontroll hos vuxna (ACT)
Astmakontroll BARN FORMULÄR för bedömning av graden av astmakontroll hos barn (AKT)
Beräkningar Spirometrivärden. Paketår
KOL frågeformulär FORMULÄR Patientupplevd hälsa vid KOL (COPD, CAT)
Nodulära infiltrat Uppföljning av nodulära infiltrat (VISS)

Til toppen af siden