Neurologi Smärta Stroke

Remissvägar

ASIH

ASIH Södertälje sjukhus   Kontaktuppgifter

ASIH Praktikertjänst  i Södertälje. Information till remittenter.

Geriatrik Södertälje sjukhus Södertälje sjukhus Vårdgrannenummer minnesmottagningen 55024057. Allm. geriatrik, demens >65 år, ASIH (alla åldrar) team för multisjuka. Direktinläggn i samråd med geriatrikjouren.
Geriatriska kliniken Huddinge  
Minnesmottagning

Minnesmottagningen Huddinge sjukhus  Patienter < 65 år
Minnesmottagningen Södertälje sjukhus Patienter > 65 år

Neuroteam  Primärvårdens stroketeam. Nyinsjuknad inom 1 år. Från  symtomfri till stroke med restsymton. (Tallhöjdens vårdcentral)
Äldrepsykiatri   Äldrepsykiatriska enheten Psykiatricentrum Södertälje sjh. Se fliken PSYKIATRI
Äldrepsykiatri  BPSD Konsulteamet för patienter med Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 08-12348700. Se fliken PSYKIATRI

Vårdprogram och PM

Anhörigintervju Anhörigintervju vid demens. Användarinstruktion
Dödsfall i hemmet Rutiner och råd vid dödsfall utanför sjukhus (Nykvarns vårdcentral)
Dödsbevis Gäller från 150601
Dödsorsaksintyg Gäller från 150601
Minnesutredning Rutiner vid basal demensutredning (Salems vårdcentral)
Omhändertagande av avlidna Handbok för omhändertagande av avlidna i (Vårdgivarguiden SLL)
Bårhusremiss Bårhusremiss,extern (Vårdgivarguiden SLL)
Journalblad för dödsfall Journalblad för dödsfall utanför sjukhus (Vårdgivarguiden SLL)

Patientinformation

När någon avlidit   Information till anhöriga vid dödsfall (Vårdgivarguiden SLL)

Til toppen af siden