Onkologi

Remissvägar

Diagnostiskt centrum Södertälje Utreder vid misstanke om allvarlig sjukdom men där diagnos saknas för att ställa rätt diagnos på kortast möjliga tid. Checklista för remiss Vid remittering kan en patientinformation lämnas till pat
Lymfterapi

Tallhöjdens sjukgymnastik  lymfterapibehandling,  provar ut kompressionsstrumpor och bandagerar med eller utan läkarremiss. Boka tid 08 55024347. 
Telge rehab
- Övriga resurser: Röda korset mfl.  

Bröstcentrum Mammografi

Se fliken RÖNTGEN

Mammografiscreening Utförs vid något av tre bröstcentra. Gäller kvinnor 40-49 år som kallas med 1½ års intervall, 50-74 år som kallas vartannat år. Se fliken RÖNTGEN
Punktionsmottagning

Södersjukhuset. Dropin  08-616 2890.  REMISS SöS: Nytt > Multidisciplinär > Karolinska pat/Cyt > PunktionProvtagning Pat Cyt > Punktionsmottagningen SöS > Fyll i anamnes > Spara.. Punktionsmottagningen på KS Huddinge tar ej emot remiss från primärvården.

Vårdprogram och PM

Cancersjukdomar Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Storstockholm (VISS.nu)
Utvidgat VISS  www.viss.sll.se med telefonkonsulter mm kan nås av de som har koppling till sll.net (vilket de flesta har)
Canceranmälan Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet (Socialstyrelsen pdf)
Standardiserade vårdförlopp SVF Kortversion för primärvården  (Cancercentrum)

Til toppen af siden