Öron-, näs- och hals

Remissvägar

ÖNH mottagningen Södertälje

Dr Kezwan Toofik, specialistläkarmottagning Cederströmsgatan 7, Södertälje. Tfn 08-121 307 64. Vårdgrannetelefon 070-4499107

Akuta ÖNH fall  Ny akutorganisation för ÖNH fall
Halstumörer Stark malignitetsmisstanke rem till KS Solna. Övriga tumörer till ÖNH HS som tar ställning till punktion. Snabbare handläggning: om remiss går till Punktionsmottagning för PAD sedan remiss till ÖNH med PAD svar för bedömning
Hörcentraler

Audika (fd Avesina hörsel) Storgatan 3-5, 151 72 Södertälje. Ingen remiss krävs. Har avtal med SLL. Tidsbeställd mottagn. Tel: 010-8885480.

HÖRAB Lovisingatan 3 151 73 Södertälje. Ingen remiss krävs. Har avtal med SLL. Tidsbeställd mottagnTel:  08-808020. 

Hörselkliniken KS
Endast pat > 20 år:
• Diagnostik av oklar HNS
• Pat med stora besvär och risk för långvarig sjukskrivning.
• Hörapparatbärare med konversationsavstånd <1m testat med hörapparat utan läppläseavstånd o/e pat med cochleaimplantat
• Pat med social isolering/reaktiv depression pga HNS
• Fler funktionshinder tex syn/hörsel/dövblind
• Tinnitus o/e ljudöverkänslighet relaterat till HNS
• Benförankrad hörapparat
Snarkutredning

 Aleris Fysiologilab Riddargatan 12 B, 114 35 Stockholm

Aleris Fysiologilab  Sophiahemmet, Stockholm

Vårdprogram och PM

Öron-näsa-hals sjukdomar Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Storstockholm (VISS.nu)
Utvidgat VISS  www.viss.sll.se med telefonkonsulter mm kan nås av de som har koppling till sll.net (vilket de flesta har)
 
Vanliga infektioner
Behandlingsrekommendationer (STRAMA)

Patientinformation

Otitinformation
PATIENTRÅD till patienter med akut öroninflammation
Vaxpropp
PATIENTRÅD om egenvård vid vaxpropp
Til toppen af siden