Röntgen Fyslab

Remissvägar

Röntgen Södertälje sjukhus

Drop in lungor, skelett mån-tors 07:10-1200, 12.45 - 1600, Fredagar stäng januari och februari. Lunchstängt 12.00 - 12,45. Remissen gäller 1 månad. Patientavgift 200 kr
Svarstid 4 dagar efter undersökning. 
Väntetid övriga undersökningar: CT: 2 veckor, MR: ca 3 veckor, ULJ: 1 vecka 
Röntgenkonsult Södertälje sjukhus 55024606

Röntgen Aleris

 Aleris samtliga röntgenenheter adresser, öppettider och resurser

Farsta
Nacka
Sabbatsberg
Sophiahemmet
Vällingby 

Bentäthetsmätning

Geriatriska mottagningen Södertälje sjukhus Utför mätning och konsultation

Bröstcentrum mammografi

Mammogrfiremiss sänds i första hand till Södersjukhuset 
(Röntgen > SöS  röntgen > Mottagande lab: Mammografi SöS ) Vid cancermisstanke görs trippeldiagnostik.

Klinisk mammografi och screening utförs vid tre Bröstcentra
Södersjukhuset ( se ovan)
Capio S:t Göran  (Röntgen > Capio St Göran > Mottagande lab: CStG klin mammografi > mammografi fullständig undersökning)
Karolinska sjukhuset, Solna (Röntgen > Karolinska röntgen > Önskad undersökning: Skriv  Mammografi > Mottagande lab: Solna mammografi > Till sektor: Bröströntgen)

Bukaortascreening 65-åriga män för att upptäcka eventuella bukaortaaneurysm.Utförs av Onkologiskt Centrum.
Fysiologlab

Hjärt Kärlcentrum fysiologlab (Beställning av konsultation> Fysiologi > Fyslabundersökning > Fysiologlab Södertälje) Nygatan 16, 151 72 Södertälje, Vårdgrannetelefon: Thomas Grunert 0709/606783, Aida Hot-Bjelak 070/7274299,  fax  55038780. Utför transtorakala ekoundersökningar, arbetsprov,  LTER 24,48 72 h, 24BT, alla ultraljud på kärl aorta, carotis, subclavia, vertebralis, perifera venösa kärlundersökningar. 

Aleris Fysiologlab Folkungagatan.  Folkungagatan 129, Stockholm. Tel: 08-123 196 30 Lungundersökningar, Hjärt- och kärlundersökningar..

Aleris Fysiologlab Riddargatan. Riddargatan 12, Stockholm. 08-123 195 00. Astma och allergi för vuxna och barn. Sömn och snarkning. Lungundersökningar Hjärt- och kärlundersökningar.

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet. Valhallavägen 91, Hus C, Stockholm. Tel: 08-123 196 60 Sömn och snarkning. Hjärt- och kärlundersökningar. Lungundersökningar

Mammografiscreening Gällerför kvinnor 40-49 år som kallas med 1½ års intervall, 50-74 år som kallas vartannat år.
Röntgenkostnad Beräkning av kostnad för röntgen (Södertälje sjukhus). Remitterar du till annan röntgen kan Du i alla fall få en ungefärlig uppfattning om kostnaden.

Vårdprogram och PM

MR - ortopedi
Vem remitterar till MR vid ortopediska besvär?
MR axelbesvär Beslutsstöd för MR vid axelbesvär i primärvård
Nodulära infiltrat Uppföljning av lungförändringar (VISS)

 

http://www.vardgivarguiden.se/Patientadministration/Patientnara-rutiner/Bukaortascreening/

Til toppen af siden