Urologi Urinvägar Njurar

Remissvägar

Urologi Södertälje sjukhus

Det mesta inom basal urologi, även neurogena blåsstörningar, enklare stenproblematik

Cystoskopi kvinnor remitteras till gynmottagningen Södertälje sjukhus. Direktnummer för konsultation 8-16: 55025173.
Sterilisering män: Remiss sänds till urologen Södertälje sjukhus fvb till urologens kurator.
Urologkonsult: 08-550 251 73.

Urologen Karolinska
ANOVA

ANOVA, Andrologi, sexualmedicin,transmedicin (tidigare Centrum för Andrologi och Sexualmedicin. Utredning av män med barnlöshetsproblem, sexuella problem, hormonbrist, manlig osteoporos, sexualmedicin, olika former av oönskad sexualitet.

Vårdprogram och PM

Urologi Urinvägar Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Storstockholm (VISS.nu)
Utvidgat VISS  www.viss.sll.se med telefonkonsulter mm kan nås av de som har koppling till sll.net (vilket de flesta har)
 
PM akut kirurgi och urologi
Behandlingsprogram kirurgi, urologi (SLL)
Beräkningar GFR. Cystacin C
NjuREN utbildning Bedömning av njurfunktion och läkemedel (Inloggning Lärtorget SLL)

Blanketter och formulär

I-PSS
FORMULÄR Enkät för symtombedömning vid prostatabesvär
Miktionslista
FORMULÄR för att mäta urinmängd och miktionsfrekvens
Tidsmiktion
FORMULÄR för att mäta urinflöde
Urininkontinens MAN
FORMULÄR Enkät för utredning av urininkontinens hos män
Urininkontinens KVINNA
FORMULÄR Enkät för utredning av urininkontinens hos KVINNOR

Patientinformation

PSA provtagning

PATIENTRÅD inför övervägande om PSAprov


Til toppen af siden