Aleris Hjemmepleje Ringsted

Aarhus Hjemmepleje

Aleris tilbyder hjemmepleje til borgere i Ringsted Kommune pr. 1. oktober 2016.

I Aleris har vi 15 års erfaring med hjemmepleje og hjemmesygepleje. Herudover har vi mange års erfaring med drift af både plejecentre, genoptræningscentre og handicapbotilbud for flere af landets kommuner.

Visitation

Ringsted kommune visiterer borgere i kommunen til den hjælp der vurderes behov for. Herefter kan borgeren frit vælge leverandøren.  

Tryghed

Vi bestræber os på, at det er "et kendt ansigt", der udfører den visiterede hjælp  i borgerens hjem. Derfor er det højt prioriteret, at så få medarbejdere som muligt besøger den enkelte borger.

Skulle der opstå forsinkelser eller ændringer, gør vi vores yderste for at holde borgeren orienteret.

I Aleris lægger vi stor vægt på, at have et godt og tæt samarbejde med Ringsted kommune. Vi har derfor løbende møder hvor samarbejdet og udviklingen af hele ældreområdet drøftes. 

Tilfredshed

Vi gennemfører rutinemæssige brugerundersøgelser og 99 % af alle adspurgte borgere, der modtager besøg af Aleris, er meget tilfredse eller tilfredse med vores medarbejdere. 

Til toppen af siden