Hverdagen på Saltum Plejecenter

Sammen med beboerne skaber vi en hverdag, der er genkendelig, tryg, rolig, struktureret og fyldt med nærhed og positive oplevelser.

Det enkelte menneske er unikt

I Aleris omsorg er den enkelte beboer omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os. Beboerens selvbestemmelse prioriteres højt, og derfor bestemmer man som beboer på Saltum Plejecenter også selv, hvornår man vil stå op, hvilket tøj man vil have på, hvad man ønsker at spise, hvad man ønsker at foretage sig i løbet af dagen, og hvornår man ønsker at gå i seng om aftenen. 

Leve-Bo miljø

Med et Leve-Bo miljø tilstræber man, at den ældre fortsætter med at leve eget liv længst muligt. Målet med leve-bo miljøerne er at skabe atmosfære og et hjem for beboerne, der i mindst mulig omfang bærer præg af at være institution.

Vi skaber optimale rammer for de ældre ved at tage udgangspunkt i at:

 • Beboerne har mulighed for at leve det hverdagsliv, de ønsker og magter
 • Frihed til forskellighed - der er åbenhed overfor forandringer
 • Beboerne har reel selv- og medbestemmelse
 • Beboerne bor i overskuelige enheder og IKKE på en institution. Personalet arbejder i beboerens hjem, hvor dennes normer, regler og meninger respekteres
 • Opgaverne udføres med en høj grad af fleksibilitet. Der bliver taget hensyn til beboerens individuelle ønsker
 • Maden bliver en central rolle i hverdagslivet. Om muligt tilberedes måltider eller enkelte retter i relation til beboerne
 • Personalet har relevante socialfaglige og plejefaglige kompetencer og der arbejdes på tværs af faggrænser
 • De pårørende støtter op omkring og respekterer de ældres valg

Et aktivt liv

Små hverdagsaktiviteter fx. den daglige pleje, borddækning og en tur i haven, er eksempler på aktiviteter, som har betydning for beboernes hverdagsliv, og som er med til at styrke trivslen i leve og bo miljøet.

Alderdommen er ligesom den øvrige del af livet ikke en lang repetition af tidligere behovsmønstre. Også i den sene alderdom ændrer man sig og tilpasser behovene til de livsmuligheder, der nu er til stede.

Eksempler på aktiviteter på Saltum Plejecenter:

 • Fælles spisning
 • Gymnastik hver tirsdag formiddag
 • Busture
 • Sangaftener med vennekredsen den første torsdag i måned
 • Hyggeeftermiddage med vennekredsen.
 • Gudstjenester 3. torsdag i hver måned

Frivillige er guld værd

Saltum Plejecenter har en stor og dejlig aktiv vennekreds, som hygger med beboerne og arrangerer aktiviteter året rundt.

Madglæde

I Aleris Omsorg er der et stort fokus på mad og madglæde. Det danske madhus leverer maden. Du kan vælge, om du vil spise dine måltider i egen bolig eller i den fælles spisestue. Du har mulighed for at bestille mad til dine pårørende, hvis du ønsker det. Du må afholde private arrangementer i egen bolig. Til større sammenkomster kan du efter aftale benytte caféen.

Til toppen af siden