Holbohave Dagcenter for demente

Holbohave billede

Holbohave er et dagtilbud for demente, beliggende i naturskønne omgivelser i Blistrup.

Fokus på brugeren

Vi har fokus på, at understøtte den individuelle bruger og dennes ressourcer bedst muligt. Det betyder, at vores hverdag i huset tager afsæt i en personcentreret tilgang, hvor brugeres livshistorier, interesser, behov, kompetencer og ønsker er udgangspunktet for de daglige aktiviteter og tilbud, som vi i fællesskab planlægger.

Aktivitetstilbud til demente

Holbohave er brugernes hus, og derfor håber vi, at du har lyst til at være en aktiv del af hverdagsaktiviteterne i huset. På Holbohave er vi fælles om, at lave mad, bage, passe køkkenhaven, passe dyrene og udføre andre praktiske opgaver.
Der vil hver dag være tilbud om, at deltage i en række planlagte aktiviteter

Medarbejderne

På Holbohave er der tilknyttet faste medarbejdere som er i huset til hverdag, men vi har også et tæt samarbejde med bl.a. kommunens demensfaglige konsulent, demenskoordinatorer, terapeuter fra Genoptræning Gribskov og en række frivillige i Gribskov Kommune. De bidrager alle til, at gøre Holbohave til et attraktivt tilbud for brugere og deres nærmeste.  

Til toppen af siden