Aleris som arbejdsgiver

"Vores branche er under forandring. Flere og flere har brug for hjælp, samtidig med at forventningerne til behandling og omsorg stiger. Det betyder, at vi skal genoverveje tingene og tænke nyt. Kan vi arbejde på en smartere eller måske en helt anden måde?

Vi har alle meget til fælles, men er også forskellige. Og det skal vi have lov til at være.

Det, der knytter os sammen, er den måde, vi udfører arbejdet på, og at vi efterlever vores værdier, dvs. hvordan vi forholder os til arbejdet, kollegerne og Aleris som arbejdsgiver.

Medarbejderskabet er grundlaget for vores faglige stolthed og arbejdsglæde, og vi beskriver det således:

Værdierne er vores hjørnesten. Medarbejderskabet bygger på den enkelte medarbejders energi, varme og vilje til at påvirke arbejdet. Det bygger også på, at vi alle er nysgerrige, trives med forandringer og både skal og ønsker at tænke nyt – også i det små.

Medarbejderskabet afspejles i, hvordan vi arbejder med blandt andet behandling og service over for dem, der benytter vores ydelser, hvordan vores ledere forvalter deres lederskab, og hvordan vi som kolleger samarbejder for at få vores teams til at fungere bedst muligt – ja egentlig i alt, hvad vi gør.

Social ansvarlighed

Stadig flere tager etiske aspekter med i deres beslutninger. Aleris arbejder aktivt med etik og samfundsansvar. Som eksempel kan nævnes, at vi har udarbejdet et etisk kompas, som vejleder os i det daglige arbejde.

Ud fra kompasset, som bygger på FN's Global Compact, har vi udviklet vores egne etiske retningslinjer inden for områderne menneskerettigheder, sundhed og arbejdsvilkår, miljø og bæredygtighed samt anti-korruption.

Eftersom det er vores opgave at gøre samfundsnytte og tage ansvar, tager vi også aktivt del i samfundet og bidrager på andre måder til en bæredygtig udvikling. Hvis du gerne vil se nogle konkrete eksempler på, hvad vi gør inden for disse områder, kan du læse rapporten "Samfundsansvar inden for behandling og omsorg".

Aleris' forsknings- og udviklingsfond

Det kræver nytænkning og innovation at klare de udfordringer, som behandlings- og omsorgsbranchen står over for både nu og fremover. Som led i vores stræben efter at satse på udvikling har vi oprettet en forsknings- og udviklingsfond.

Fonden blev oprettet i 2013 og skal støtte patientnær forskning. Fonden er unik, fordi den fører midler tilbage til virksomheden og styrker vores satsning på forskning. Fonden ska fremme viljen til udvikling blandt medarbejderne, dels at de initiativer, som får midler fra fonden, skal give patienter, beboere og klienter hos Aleris et sundere liv. Læs mere.

Til toppen af siden