Amerikanske collegestuderende besøgte Aleris-Hamlet i København

Aleris-Hamlet Hospital i København fik denne uge fint besøg af 29 amerikanske pre-med. studerende, der er på studieophold i Danmark gennem DIS Dansk Institut for Study Abroad

De besøgte Aleris-Hamlet i København, som en del af deres kursusprogram for at opleve et privathospital. I det samlede forløb skal de studerende på flere feltstudier med praktisk læring og studieture i både Danmark og i hele Europa. 

På Aleris-Hamlet blev de studerende mødt af speciallæge i anæstesiologi, Morten Jenstrup, der var meget imponeret over, hvor engagerede og spørgelystne de unge studerende var under hans rundvisning og præsentation af det danske sundhedssystem.

”De spurgte meget ind til det danske sundhedsvæsen, med både offentlige og private sygehuse, og var interesserede i at diskutere forskellen på det amerikanske og danske sundhedsvæsen” fortæller Morten. 

De unge studerende har først fornylig mødt hinanden, og har kun opholdt sig et par uger i Danmark. De kommer fra mange forskellige skoler i USA, hvor de alle tager fag på forskellige Colleges, der skal forberede dem til medicinstudiet senere. Det fortalte deres kursusassistent, Ditte Madsen Andersen, som selv er medicinstuderende. Hun hjælper de studerende med de akademiske opgaver i deres forløb.

Professor, dr. med., speciallæge i gynækologi, Olav Istre var dagens andet indslag i Søborg. Han fortalte de studerende om teknikken kaldet LESS, der dækker over en ny teknik indenfor gynækologiske kikkertoperationer, som gør det muligt at operere gennem kun ét hul i navlen. Teknikken er en meget skånsom teknik, der reducerer komplikationer, og patienten får samtidig ingen synlige ar efter operationen. 

En af de studerende, som overværede foredraget, var Jesal Shah fra Rice University. Han var glad for både at få det store perspektiv under rundvisningen på hospitalet, men lyttede også interesseret til Olavs præsentation af LESS og udvikling indenfor netop dette speciale. ”Det har været et inspirerende besøg, og vi følte os alle meget velkomne allerede, da vi så de amerikanske flag i receptionen” fortalte Jesal. Og oplevelsen blev gensidigt modtaget fra lægerne. ”De unge studerende var inspirerende at snakke med og virkede alle utrolig opsatte på at opnå en karriere som læge” fortæller Morten Jenstrup.

Til toppen af siden