Aleris-Hamlet hjælper patienter gennem forskningsprojekt

Banebrydende forskning på Aleris-Hamlet har vist, at ny teknik ved kikkertoperation for lyskebrok giver færre smerter, mindre ubehag og træthed i efterforløbet.

Læge Mette Astrup Tolver har netop afsluttet sin ph.d. ”Karakteristik og optimering af det tidlige postoperative forløb efter kikkertkirurgisk operation for lyskebrok ".  Hendes forskning dokumenterer bl.a. effekten af en ny operationsteknik, som Aleris-Hamlets gastroenterologiske overlæge Poul Juul har været med til at udvikle til lyskebrok. Han er i Danmark en af pionererne inden for kikkertkirurgi i maveregionen.

Vævslim erstatter metalclips

Når man opererer for lyskebrok, forstærker man vævet omkring brokområdet med et kunststofnet, som ved kikkertkirurgi traditionelt fikseres med metalclips. For at gøre operationen endnu mere skånsom og effektiv, startede Poul Juul i 2008 et pionerarbejde med at udvikle en teknik, som kunne erstatte disse metalclips med vævslim.

Resultaterne er blevet registreret i den danske, nationale herniedatabase, hvor man løbende har kunnet følge udviklingen.

”Resultaterne var så positive, at det var tid til at dokumentere fordelene ved brug af vævslim gennem en randomiseret, kontrolleret klinisk undersøgelse”, forklarer Poul Juul. 

I samarbejde med læge Mette Astrup Tolver udførtes – som led i hendes ph.d. – en klinisk undersøgelse på Aleris-Hamlet. Her indgik 100 personer – de 50 fik fikseret nettet med de traditionelle clips og 50 med vævslim. Mens alle operationerne blev udført på Aleris-Hamlet af Poul Juul, dokumenterede Mette Astrup Tolver patientforløbet for de to patientgrupper.

”Jeg har forsket i, hvordan patienterne havde det efter operationen, og hvor hurtigt de kom i gang med arbejde og vanlige aktiviteter igen”, forklarer Mette Astrup Tolver.  

Hjælper fremtidige patienter

Resultaterne er gode nyheder for patienterne, idet studiet på Aleris-Hamlet har vist, at patienterne får færre smerter, mindre ubehag og træthed i det tidlige postoperative forløb, når man fikserer nettet med vævslim i stedet for metalclips. Samtidig giver vævslimen reduceret fremmelegemefølelse i lyskeregion i måned-erne efter operationen. 

Resultaterne blev præsenteret på Verdenskongressen i Herniekirurgi i New York, hvor det blev taget positivt imod, og teknikken er sidenhen taget i brug flere steder både nationalt og internationalt.

”De gode resultater betyder, at Aleris-Hamlet har været med til at starte brug af vævslim som fikseringsmetode, og dette vil komme mange patienter til gavn i fremtiden”, siger Mette Astrup Tolver.

Stor interesse for min forskning

Vi har spurgt Mette Astrup Tolver, hvordan det har været at forske i samarbejde med Aleris-Hamlets læger. ”Jeg har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Aleris-Hamlets læger, hvor alle har været interesseret i at give plads til forskningen, men det har samtidig været et krav, at der ikke blev ændret i den overordnede behandling af patienterne”, forklarer Mette Astrup Tolver.   

Hun glæder sig også over, at patienterne har taget positivt imod hende. ”Jeg var lidt spændt på, om jeg kunne få deltagere nok på et privathospital, men patienterne har været lige så interesseret i at deltage i studierne som på de offentlige hospitaler, og det er jo fantastisk”, slutter Mette Astrup Tolver.

Til toppen af siden