Grønne smileys hos Arbejdstilsynet

Alle Aleris-Hamlet Hospitaler har grønne smileys hos Arbejdstilsynet.

I den verserende pressehistorie med titlen "11 sygehuse får sur smiley: Personalet er alt for presset" nævnes Aleris-Hamlet Hospital i Søborg som eksempel, hvilket antyder, at vi skulle have alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet hjemmeside bekræfter dog i dag, at Aleris-Hamlets hospitaler har grønne smileys på alle hospitaler i Danmark, også i Søborg. Se Arbejdstilsynets oversigt over virksomheder med grøn smiley 

Anledningen til, at Aleris-Hamlet skulle være berettiget til en sur smiley, var et tilsyn efter en ombygning i efteråret 2012, hvor hospitalet i Søborg blev pålagt at udbedre fire mindre forhold vedrørende udsugning, ventilation og træk. Dette blev kort efter besøget udbedret og arbejdstilsynet bekræftede dette allerede i december måned 2012. Der er således ikke tale om, at Aleris-Hamlet har sure smileys. 

Til toppen af siden