Lovændring forlænger ventetid på sygehuse

Du kan fremover risikere længere ventetid, hvis du skal behandles på sygehuset. Behandlingsgarantien er pr. 1. januar ændret, så du kun kan søge behandling på privathospital, hvis ventetiden overstiger to måneder.

Fristen er fordoblet

Hidtil har alle været garanteret behandling inden for en måned. Hvis dette ikke kunne overholdes havde du ret til at søge behandling på et privathospital på det offentliges regning. Men ved årsskiftet trådte en ændringen af sundhedsloven i kraft, der indebærer en differentieret behandlingsgaranti, som forlænger garantien til 2 måneder ved mindre alvorlige lidelser.

Rammer ikke alvorligt syge

Den forlængede behandlingsfrist kommer ikke til at ramme akutte patienter, kræftramte eller folk med alvorlige hjertesygdomme. Her er der fortsat ventetidsgaranti på 1 måned.

Rettigheder ved ændret operationsdato

Har du fået tilbudt en operationsdato, og sygehuset ændrer den, har du fortsat ret til at vælge at få foretaget operationen på et privat aftalehospital - uanset omfanget for udsættelsen.

Udredningsgarantien

Den meget omdiskutterede udredningsgaranti, som garanterer udredning indenfor 4 uger, træder først i kraft d. 1. september 2013.

Læs mere om den nye behandlingsgaranti »

Til toppen af siden