Ny koncernchef i Aleris

Aleris, der med Aleris-Hamlet Hospitaler og Aleris Omsorg er social- og sundhedssektorens førende private aktør, får Liselott Kilaas som ny koncernchef. Hun er klar til flere strategiske partnerskaber med det offentlige – også i helt nye sammenhænge.

Nordens største private aktør inden for sundhed og omsorg får ny frontfigur, når Liselott Kilaas den 1. juli tiltræder som koncernchef hos Aleris. Hun kommer fra en stilling som vicekoncernchef – med den overordnede ledelse af aktiviteterne i Danmark som et af ansvarsområderne. Således fungerer Liselott Kilaas også som direktør for Aleris A/S, der er moderselskab for hhv. Aleris-Hamlet, landets største privathospital, og Aleris Omsorg, der varetager hjemmepleje, ældrecentre og botilbud for handicappede.

Stort potentiale på social- og sundhedsmarkedet

Liselott Kilaas ser mange muligheder på det danske marked for sundheds- og omsorgsydelser, hvor Aleris totalt beskæftiger ca. 1.000 ansatte og i 2012 omsatte for knap 700 mio. kr. Her vil koncernen især arbejde på nye strategiske partnerskaber med regioner og kommuner. – Vi har tradition for at levere kvalitet til konkurrencedygtige priser. Den netop indgåede historiske aftale om sundhedsydelser til Region Sjælland er et godt eksempel på et strategisk partnerskab, hvor det offentlige skaber merværdi for borgerne gennem tæt samarbejde med private sundhedsaktører. Aleris-Hamlet Hospitaler er klar til at indgå i flere lignende samarbejder i fremtiden, siger hun.
Aleris oplever størst vækstpotentiale på omsorgsområdet, hvor en bølge af udlicitering er på vej. Den ændring af serviceloven, som Folketinget vedtog i foråret, gør det muligt at udbyde større serviceområder under ét og ventes dermed at bane vejen for langt mere omfangsrige udbud. Offentlige ydelser til en værdi af omkring 134 mia. kr. vurderes at være udbudsegnede.

– Undersøgelser viser, at borgernes tilfredshed med vores ydelser er særdeles høj, både på social- og sundhedsområdet. Ligeledes er vi gået foran med succesfulde pionerprojekter som plejecentret Christians Have, der drives i samarbejde med Solrød Kommune. Vores erfaring, historik og organisation i Danmark giver et rigtig godt afsæt til at byde ind på de kommende års mange nye licitationer, vurderer Liselott Kilaas og gør opmærksom på, at Aleris i Sverige også varetager psykiatriske tilbud samt drift af sundhedshuse, private wings og hele offentlige hospitaler.

– Med vores kompetence og erfaring på tværs af lande- og faggrænser vil Aleris kunne bidrage til at løfte endnu flere af fremtidens udfordringer i social- og sundhedssektoren. Derfor er vi parate til at udvide tilbudspaletten i Danmark, hvis efterspørgslen opstår, fastslår hun.

Tunge bestyrelsesposter

54-årige Kilaas, der kom til Aleris i 2006, har en baggrund som partner hos PA Consulting Group og har haft flere toplederstillinger i den belgiske kommunikationskoncern Zenitel. Desuden har hun langvarig bestyrelseserfaring fra nogle af Nordens toneangivende virksomheder – bl.a. var hun igennem ti år bestyrelsesmedlem hos Telenor. I dag har Liselott Kilaas sæde i bestyrelsen for den norske nationalbank samt en række virksomheder inden for Aleris, herunder flere af koncernens danske selskaber. Hun har en kandidatgrad i statistik fra Universitetet i Oslo samt en MBA fra IMD i Lausanne.

Aleris er – med 7.500 ansatte og en årlig omsætning på ca. 7,5 mia. SEK – Nordens førende private aktør inden for sundhed og omsorg. Koncernen, der er repræsenteret i Danmark, Norge og Sverige, tilbyder serviceydelser inden for fire områder: sundhed, medicinsk diagnostik, ældrepleje og mental sundhed. Aktiviteterne i Danmark er fordelt på Aleris-Hamlet Hospitaler samt Aleris Omsorg, der tilbyder pleje- og omsorgsydelser.

Aleris-Hamlet Hospitaler er Danmarks største og eneste landsdækkende privathospital med afdelinger i Esbjerg, Herning, København, Aalborg og Aarhus. Virksomheden dækker mere end 40 specialer.

Aleris Omsorg varetager drift af ældrecentre, hjemmepleje under fritvalgsordningen samt botilbud og pleje i eget hjem for handicappede – i tæt samarbejde med de enkelte kommuner. 

Til toppen af siden