Region Sjælland skriver historie sammen med Aleris-Hamlet

Efter en lang anbudsproces er konsortiet nu med til at sætte nye spor inden for sundhedsområdet i Danmark.

Det er således første gang, at der er indgået partnerskabsaftale mellem en region og private aktører om levering af sundhedsydelser, og vigtigst af alt indeholder aftalen en historisk mulighed for, at vi som privat aktør medvirker til udvikling af innovative løsninger i partnerskabet med Region Sjælland. Samtidig giver det konsortieparterne en række faglige synergier at arbejde på tværs af sektorer, hvor vi kan udnytte den viden og ekspertise, som konsortiet tilsammen besidder.

Den tre-årige hovedaftale blev underskrevet den 11. juni 2013, og de første dele af aftalen forventes at træde i kraft 1. juli.

Aftalens indhold

Aftalen vedrører sundhedsydelser, som skal leveres af Aleris-Hamlet i samarbejde med Privathospitalet Valdemar. Det omfatter i første omgang følgende specialer kardiologi, allergologi og lungemedicin, neurologi samt ortopædi og rygspecialet. I øjeblikket er der ikke ventetider på operationer i Region Sjælland, så der er primært fokus på udredning og diagnostisering, som skal ske inden for én måned.

Herudover omfatter aftalen smertebehandling, der varetages af Privathospitalet Valdemar på Næstved Sygehus. Endelig indgår følgende områder som optioner i aftalen: lægevagt, speciallægepraksis og regionsklinikker med almen læger.

Serveretten

Konsortiet vil løbende kunne afgive bud på nye specialer og andre sundhedsydelser i takt med nye behov hos Region Sjælland, som følge af kapacitetsudfordringer.

Partnerskabsaftalen åbner endvidere op for forskning og uddannelse i tæt samarbejde mellem parterne, og der er muligheder for eventuelt nye specialegodkendelser via formaliserede samarbejder mellem parterne.
Alle parter i såvel konsortiet som hos Region Sjælland ser frem til samarbejdet. 

Til toppen af siden