PSA-tests udføres kun, når det er relevant

I forbindelse med helbredsundersøgelser er det normal praksis, at blodprøver alene analyseres for PSA, hvis man er arveligt disponeret for prostatakræft, oplever bestemte symptomer eller af personlige årsager ønsker en test.

Ekstra bladet bragte en historie d. 8. april, hvor privathospitaler kritiseres af specialister for at foretage PSA undersøgelser rutinemæssigt i helbredsundersøgelserne og på den måde bidrager til en overdiagnosticering.

PSA foretages dog ikke rutinemæssigt. Det er normal praksis, at speciallægen udspørger den enkelte om vedkommendes symptomer og sygehistorie. Desuden diskuteres det videre undersøgelsesforløb, og hvad undersøgelserne kan risikere at vise – for mænds vedkommende herunder resultaterne af en eventuel PSA-undersøgelse. Blodprøver analyseres ikke for PSA, uden dette er aftalt med patienten ved den forudgående speciallægekonsultation.

PSA (Prostata Specifikt Antigen) er et naturligt forekommende enzym, der produceres i mænds prostata (blærehalskirtlen). PSA kan måles i blodet og bruges bl.a. i forbindelse med diagnostik af prostatakræft.

Måles ved særlig risiko, mistanke eller frygt

I forbindelse med helbredsundersøgelser af mænd er det normal praksis at måle PSA-tallet i den udtagne blodprøve, hvis der er særlig risiko for, mistanke om eller frygt for prostatakræft – eksempelvis fordi man er arveligt disponeret, eller fordi man oplever bestemte symptomer som fx smerter i mellemkødet, blod i sædvæsken, nedsat sædmængde eller vandladningsproblemer.

Selvom PSA-tests ofte indgår i forebyggende helbredsundersøgelser, er det normal praksis udelukkende at anbefale disse tests til patienten, såfremt forhold som symptomer eller arvelig disposition taler for det.

Ønsker patienten en PSA-test, selvom sådanne forhold ikke er til stede, er det praksis, at lægen grundigt drøfter med patienten, hvorfor man ønsker testen, og hvad resultatet af blodprøven kan indebære. Efter denne dialog kan PSA-testen gennemføres, hvis patienten fortsat ønsker det. 

Element i komplet helbredsundersøgelse

Ved at sammenholde koncentrationen af PSA i blodet med størrelsen på prostata kan lægen vurdere, om der er grund til at tage en vævsprøve af prostata. Denne undersøgelse sker via henvisning fra egen læge. På baggrund af en eventuel biopsi afgør lægen om en operation for prostatakræft vil være tilrådelig. En sådan operation bør nøje overvejes, da den indebærer risici for impotens og inkontinens. Privathospitalerne skal således være med til at sikre, at de modtager den fornødne information om konsekvenserne af dette valg.

Til toppen af siden