Fjernelse af muskelknuder

Blomster

På Aleris-hamlet Hospitaler har fjernelse af livmoderen ved kikkertoperation ikke medført spredning af kræftceller.

Aleris-hamlet København har udført kikkertoperationer på omkring 100 kvinder i de tre år, hvor metoden er anvendt. Som oftest fjernes livmoderen pga. muskelknuder, med deraf følgende risiko for blødning.

Operationen udføres hovedsageligt ved en specielt skånsom metode ved et -eller flerhuls kikkertkirurgi. Denne operationsmetode har vist sig speciel skånsom med betydelig færre komplikationer end ved fjernelse af livmoder via åben adgang til bughulen.

Ved operationen fjernes livmoderen gennem et lille hul i bugvæggen, og hvis det drejer sig om en stor livmoder, deles denne i mindre stykker (morcellering) og fjernes på denne måde. I alle tilfælde sendes det udtagne væv til undersøgelse for kræftceller.

I dagens presse diskuteres om lægerne, som udfører denne type operation, informerer patienterne tilstrækkeligt om risikoen for, at en knude, der fjernes ved morcellering, kan risikere at sprede kræft til resten af kroppen. På Aleris-Hamlet har vi ikke haft patienter, som er opereret med kikkertteknik og morcellering, der har fået spredt kræftceller til bughulen.

Alle kvinder, som tilbydes dette indgreb, undersøges før indgrebet med ultralydsundersøgelse, for at sikre korrekt diagnostik, og reducere risiko for andre lidelser end muskelknuder.

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) udtaler i pressen, at de ikke har aktuelle overvejelser om at komme med anbefalinger om patientinformation på området, da risikoen formodentlig er mindre end én procent.

På Aleris-Hamlet informeres om risikoen for, at der kan være kræft i muskelknuder, men i lyset af dagens debat i Dagens Medicin, vil vi gerne præcisere både den mundtlige og den skriftlige information.

Med venlig hilsen

Aleris-Hamlet Hospitaler

Til toppen af siden