Aleris-Hamlets privathospitaler kvalitetsstemples igen

Aleris-Hamlet Hospitaler er genakkrediteret

Aleris-Hamlets 5 hospitaler har fået fornyet sin akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel

Akkrediteringsnævnet har afsluttet vurderingen og har tildelt Aleris-Hamlet Hospitaler status som Akkrediteret efter DDKM, version 2. Det betyder frem for alt, at vi fortsat må modtage og behandle offentlige patienter. Akkrediteringsnævnet fandt, at Aleris-Hamlet Hospitaler har et virksomhedsgrundlag med værdier og holdninger, der efterleves, og som er velintegreret i hele organisationen.

Akkrediteringsnævnet beskriver endvidere en synlig og engageret ledelse, med fokus på kvalitetsarbejde og tæt opfølgning af handleplaner. Man mødte en professionel medarbejderstab, der med stolthed, glæde og imødekommenhed deltog som en aktiv del af undersøgelsen. Patienterne blev mødt med venlighed og respekt i gode og sikre omgivelser. Aleris-Hamlet Hospitaler blev vurderet på 412 indikatorer, og disse vurderedes alle som ”Fuldt opfyldt” eller ”Opfyldt i betydelig grad”. Det er ganske imponerende set i lyset af, at DDKM, version 2 stiller betydeligt større krav end version 1.

 – Vi er meget stolte over den succesfulde genakkreditering. Den vidner om, at vi har formået at skabe Danmarks stærkeste privathospital, hvor best practise gennemsyrer hele organisationen og garanterer bedst mulig kvalitet og sikkerhed, siger Bent Wulff Jakobsen, der er Lægefaglig direktør på Aleris-Hamlet.

Med akkrediteringen kan Aleris-Hamlet dokumentere, at hospitalet fortsat lever op til en lang række nationale krav til sundhedsydelser i højeste kvalitet. Det gælder alt fra operationer og patientinformation til hygiejne og forplejning.

I vores organisation er det naturligt, at personalet arbejder efter ens procedurer og retningslinjer, hvilket også garanterer patienterne samme høje kvalitet og service på alle fem hospitaler, forklarer Bent der står i spidsen for hospitalets kvalitetsapparat.

Hvad er Akkrediteringsnævnet?

Akkrediteringsnævnet er en uvildig instans under IKAS - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet - der skal sikre fair og ensartet behandling af institutionerne under Den Danske Kvalitetsmodel efter klare og gennemskuelige regler.  Alle danske sygehuse, offentlige og private, der leverer ydelser for offentlige midler, skal vurderes af Akkrediteringsnævnet i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

Til toppen af siden