Største private bidragsyder til forskning

Aleris-Hamlet

De sidste fem år har de tre største stiftelser i Wallenbergstiftelserne bevilget over 5,4 milliarder svenske kroner til svensk forskning. Wallenbergstiftelserne er hovedejeren i Investor, som ejer Aleris.

Aleris har siden 2010 været ejet af Investor AB. Investor er et svenskregistreret selskab med en næsten hundrede år lang tradition og ejer erfaring.

Investors hovedejer er Wallenbergstiftelserne; de almene nyttige stiftelser som er etableret af medlemmer i Wallenbergfamilien. Stiftelserne udgør den næststørste private forskningsstiftelse i Europa og deler hvert år over 300 millioner dollar ud til forskning hovedsageligt indenfor medicin, teknologi og naturvidenskab, men også samfundsvidenskab og humaniora.

Den største af disse, Knut og Alice Wallenbergs Stiftelse, er Sveriges største private bidragsyder til forskning og deler hvert år omkring 1,3 milliarder svenske kroner ud.

Aleris er stolte over at værdiskabningen hos vores ejer bliver forvaltet på en måde som prioriterer forskning i høj grad. Samarbejdet mellem samfundet og private foretag indenfor forskning bidrager til at give store fordele indenfor videnskab og kundskab, og langt bedre konkurrenceevne i den knivskarpe globale konkurrence.

I videoen herunder kan du se Peter Wallenberg Jr. fortælle mere om Wallenbergstiftelserne og se eksempler på forskningsprojekter indenfor kronisk smerte, elektronik og partikelfysik:

Video: Peter Wallenberg Jr fortæller om Wallenbergstiftelserne

Forskning også vigtig i Aleris

Betydningen af forskning er også markeret hos Aleris: I 2013 blev Aleris Forsknings- og udviklingsfond oprettet efter et ønske om at styrke intern FoU ved Aleris’ virksomheder. Der er afsat et beløb på 10 millioner svenske kroner i perioden 2013-2016. Alle medarbejdere i Aleris i Norge, Sverige og Danmark kan søge om midler fra fondet.

Fondet har som mål at støtte patientklinisk forskning og udvikling og kvalitetsprojekter som forbedrer behandling, pleje og omsorg.

Interessen for at søge om støtte fra fondet har vært meget stor. Efter en udvælgelsesproces der rangerer projekter blandt andet efter patientnytte og videnskabelig niveau, har totalt 16 projekter fået bevilget penge fra fondet i 2013.

Antallet af ansøgninger i 2013 var vældig højt, og Aleris håber at se lige stor interesse og spænende projekter fra vores medarbejdere når ansøgningsfristen udløber 1. september 2014. 

Læs mere om forskning på Aleris-Hamlet »

Til toppen af siden