Aleris bliver leverandør af privat hjemmehjælp i Glostrup og Rødovre

Aleris Omsorg

For at fremtidssikre hjemmeplejen i forhold til kvalitet og stabilitet har Rødovre og Glostrup Kommune bl.a. valgt Aleris Omsorg som leverandør i hjemmehjælp.

Den nye model betyder, at borgere, der modtager hjemmehjælp i Glostrup og Rødovre Kommune, fra den 1. februar vil kunne vælge mellem tre leverandører heriblandt Aleris Omsorg. De samme borgere vil i løbet af denne uge modtage et brev fra kommunen med mere information.

”Før den nye model blev vedtaget, var vi tvunget til at godkende selv meget små firmaer med få ansatte – hvis de i øvrigt opfyldte vores kvalitetskrav. Problemet var, at mange små firmaer ikke har den nødvendige økonomiske styrke. Det gør dem sårbare for konkurs, og konkurser giver ustabil drift, som påvirker borgerne direkte. Derfor har vi valgt en ny model,” siger Lene Miller, centerchef i Center for Sundhed og Velfærd.

Høj faglighed og tæt samarbejde

I fremtiden skal hjemmeplejen i højere grad arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang, og den får flere og flere komplekse opgaver at varetage. Det kræver, at leverandørerne har en høj faglighed, og at de løbende formår at udvikle deres kompetencer, så de kan leve op til fremtidens krav. Ligesom det kræver, at de har et tæt samarbejde med blandt andet kommunens terapeuter og sygeplejersker.

Faktaboks

  • De to nye private leverandører lever begge op til kommunens kravsspecifikation
  • Leverandørerne er blevet valgt ud fra tre overordnede principper: Leveringssikkerhed og samarbejde, kvalitet og pris. Ved valget af leverandører, har hovedvægten ligget på kvaliteten samt leveringssikkerheden og samarbejdet
  • Al hjemmepleje fortsætter som sædvanlig indtil 1. februar

 

Til toppen af siden