Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport

Kvalitet er grundlaget for hele Aleris' virksomhed: Er vi ikke gode nok, får vi hverken patienter eller offentlige aftaler. For første gang, har vi nu beskrevet Aleris' systematiske kvalitetsarbejde i en rapport. Her beskriver vi Aleris’ kvalitetsorganisation, seks kvalitetsmål vi vil arbejde henimod og eksempler på, hvordan vi udfører disse mål.

Kvaliteten af Aleris tager udgangspunkt i vores patienter og beboeres oplevelser. Hvad forventer de af os? Hvordan blev de modtaget? Hvordan følte de, at vi tog hånd om dem? Og hvordan blev resultatet af den medicinske behandling eller omsorgstilbuddet?Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er derfor en vigtig prioritet og rodfæstet i Aleris' øverste ledelse. Vores kvalitetsarbejde er en løbende proces, som er en del af hele vores virksomhed.

Fælles kvalitetsarbejde sikrer prioritering og koordinering af kvalitetsarbejdet på tværs af vores tre lande og 350 enheder og giver mulighed for at drive fælles kvalitetsudvikling. Et skridt frem for hver enhed kan betyde 350 skridt frem for Aleris. Ved at lære af hinanden kan vi blive bedre sammen. Hvem gør hvad bedst og hvor? Fordelen ved at være mange enheder, som vi er i Aleris er, at vi kan lære af hinanden og gøre tilbuddet til dem, vi er til for, bedst mulig. En patient eller beboer, som er blevet venligt og respektfuldt modtaget, er tilfreds og har fået hjælp til sit behov er det bedste kvalitetsstempel Aleris kan få. 

Rapporten er den sidste af tre koncernfælles publikationer i Aleris: Samfundsansvar, Forskning og udvikling og Kvalitet.

 

God læsning!

Hilsen Liselott

 

Til toppen af siden