"Velfærd til salg"

Tid til nærvær på plejehjem

Kritisk TV2 program sætter spørgsmålstegn ved om besparelser ved udlicitering af ældrepleje er på bekostning af kvaliteten. Aleris kommenterer her.

Onsdag den 3. juni kl. 21.10 bragte TV2 den første af i alt 3 udsendelser i en programserie med titlen ”Velfærd til salg”. Gennem udsendelserne forsøger TV2 at belyse effekterne af konkurrenceudsættelse og offentligt-privat samarbejde på velfærdsområdet.
 
I det første program, der har fået undertitlen ”Pleje under pres”, blev der fokuseret på Søhusparken Plejecenter i Syddjurs Kommune (der drives af Forenede Care) og på Udsigten Plejecenter i Gribskov Kommune (der drives af Attendo). Sidstnævnte fremstod i et positivt lys, mens førstnævnte blev udsat for skarp kritik fra tidligere ansatte og pårørende, som sagde, at besparelser er gået ud over kvaliteten.
 
Udsendelsen inddrager eksperter, der konkluderer, at der kun er begrænset viden om konsekvenserne og gevinsterne ved konkurrenceudsættelse. Derved får TV2 tegnet et billede af, at man ikke altid kan være sikker på, at man får mere for pengene ved konkurrenceudsættelse.

Fokus skal være på kvalitet

"Gennem mange års drift af kommunale plejecentre er det Aleris Omsorgs erfaring, at der både er økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster ved udlicitering af ældrepleje, men det er overordentligt vigtigt, at kommunerne har fokus på kvalitet, når de vælger leverandør, og vi kan kun bakke op om, at der sættes fokus på at måle kvaliteten i ældreplejen", udtaler Landechef i Aleris Nis Alstrup.
 
Aleris Omsorg har opnået ISO-certificering som en del af vores kvalitetsfokus. Dermed sikrer vi kontinuerlig opfølgning på vores kvalitetsarbejde, og vi oplever en stor tilfredshed hos både beboere og kommunale samarbejdspartnere samt positive tilbagemeldinger fra Embedslægeinsitutionen, der fører tilsyn med vores plejehjem.

Til toppen af siden