Rickard Gustafson ny ordförande i Aleris styrelse

Pressmeddelande Investor: Rickard Gustafson är föreslagen som ny styrelseordförande i Aleris, ett helägt dotterföretag till Patricia Industries. Rickard är vd och koncernchef i SAS och har gedigen bakgrund från ledande befattningar inom internationella tjänsteföretag.

”Jag är mycket glad att Rickard kommer att ta rollen som ordförande i Aleris. Under de senaste åren har Aleris stärkt kvaliteten i sitt erbjudande och uppnått en tvåsiffrig årlig tillväxt samt en betydande marginalförbättring och är nu redo att ta nästa steg att erbjuda attraktiva lösningar för patienter och brukare. Rickards bidrag kommer att vara mycket värdefulla för Aleris i denna fas”, kommenterar Christian Cederholm, Aleris tillförordnade ordförande och ansvarig för Patricia Industries Norden.

"Aleris är ett ledande företag i en växande bransch av grundläggande betydelse för hela samhället. Det är också en bransch som inom en snar framtid står inför betydande strukturella, teknologiska och demografiska förändringar. Jag ser fram emot att vara en del av Aleris fortsatta resa att utveckla högkvalitativ vård och omsorg tillsammans med dess professionella organisation”, säger Rickard Gustafson.

För ytterligare information:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, +4670-682 71 23

Patricia Industries, en enhet inom Investor AB, investerar i helägda 
best-in-classföretag med starka marknadspositioner, varumärken och företagskulturer i branscher med långsiktig marknadstillväxt. Vår ambition är att vara den enda ägaren i våra företag, tillsammans med starka ledningsgrupper och styrelser. Vi har en obegränsad investeringshorisont och fokuserar på att skapa långsiktigt värde och tillvarata organiska och icke-organiska tillväxtmöjligheter.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Til toppen af siden