Aleris satser på forskning og udvikling

Forsknings- og udviklingsfond

Der kræves nytænkning og innovation for at klare de udfordringer, som vores sundheds- og omsorgssektor står overfor både nu og i fremtiden.

Derfor etablerede Aleris i juni 2013 en forsknings- og udviklingsfond, som har til formål at støtte patientnær klinisk forskning, udvikling og kvalitetsprojekter inden for pleje og omsorg.

Målsætningen er, at de initiativer, som får del i pengene skal give patienter, klienter og beboere hos Aleris et friskere liv. Til fonden har Aleris' ejere 'Investor' bevilget et beløb på 10 millioner svenske kroner over årene 2013 til 2016.

Der kan bevilges midler til

  • Videnskabelig klinisk forskning som opfylder de krav, som stilles i Helsingfors II deklarationen og regler for "god videnskabelig praksis"
  • Kvalitetsprojekter indenfor samtlige segmenter i Aleris (inklusive klinisk medicin, behandling, omsorg eller psykiatrisk behandling)
  • Deltagelse i konferencer eller studierejser, hvor Aleris-projekter præsenteres eller hvis rejsen er forbundet med planlagte projekter (som har forskningsformål)

En forudsætning er endvidere, at det planlagte forsknings- og udviklingsprojekt er forbundet med en Aleris virksomhed. Projektet kan foregå i samarbejde med eksterne forskere, men mindst en Aleris ansat skal indgå i teamet.


I Danmark er der pt 4 forskningsprojekter i gang, som har fået bevilget støtte fra Aleris' Forsknings- og Udviklingsfond:

  1. Speciallæge, Alice Højer Christensen, har fået bevilget penge til et projekt omhandlende effekten af fækal mikrobiota transplantation ved irritabel tyktarm.
  2. Speciallæge, Thomas Rohde, har fået bevilget penge til en postoperativ opfølgning efter ryg og knæ-alloplastik.
  3. Overlæge, Bo Jønsson, har fået bevilget penge til at foretage fedttransplantationer beriget med stamceller.
Til toppen af siden