Størst patienttilfredshed med privathospitaler

København

En ny landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser hos såvel de offentlige som de private hospitaler viser, at tilfredsheden med behandling er størst ved privathospitalerne.

Stor tilfredshed med behandling på privathospitalerne

Intet mindre end 93 % af de patienter, der i 2015 var indlagt på et privathospital via det udvidede frie sygehusvalg, var tilfredse med behandlingen. Det tilsvarende tal i det offentlige er 87,4%. 

Hvad er mere markant: En langt større andel end på de offentlige hospitaler, var i "meget høj grad" - tilfredse. Således svarede hele 68 %, at de i "meget høj grad" var tilfredse med behandlingen. Til sammenligning var der kun 52 % af patienterne på de offentlige hospitaler der svarede det samme.

På Aleris-Hamlet glæder vi os over, at hele 95 % af vores indlagte patienter og 90 % af vores ambulante patienter i LUP 2015 vurderer, at de i "meget høj grad" eller i "høj grad" er tilfredse med behandlingen på Aleris-Hamlet.

God forberedelse skaber trygge rammer

Blandt de patienter, der i 2015 blev indlagt på Aleris-Hamlet Hospitaler via det udvidede frie valg, svarede hele 98 %, at de i "meget høj grad" eller "i høj grad"er tilfredse med personalets forberedelse på patienters ankomst. Gennemsnittet for patienter indlagt på et offentligt hospital, ligger til sammenligning på 86 % på det samme spørgsmål.

Fokus på hygiejne

Af undersøgelsen fremgår det også, at hele 98 % af vores indlagte patienter, i "meget høj grad" eller "i høj grad" mener, at Aleris-Hamlet har rene lokaler. Til sammenligning, er det kun 74 % blandt indlagte patienter på de offentlige hospitaler, der "i meget høj grad" eller "i høj grad" mener, at de bliver mødt med rene lokaler.

Samme tendens oplever vi hos de ambulante patienter, hvor Aleris-Hamlet og andre privathospitaler scorer højere end de offentlige hospitaler.

Læs mere om LUP

LUP-undersøgelsen dækker patientoplevelser på en lang række områder, alt fra hvordan patienterne føler sig modtaget, over den mundtlige information de modtager, til hvor mange der oplever fejl.

Det er fjerde gang, der gennemføres en LUP-undersøgelse på privathospitalerne, og undersøgelsen dækker patientoplevelser på en lang række områder, alt fra hvordan patienterne føler sig modtaget, over den mundtlige information de modtager, til hvor mange der oplever fejl.

Følg dette link for at læse mere om LUP

Til toppen af siden