Aleris-Hamlet er genakkrediteret uden bemærkninger

Aleris-Hamlet er genakkrediteret uden bemærkninger

Aleris-Hamlet Hospitaler har fået fornyet sin akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel version 3 uden bemærkninger, hvilket er den højeste anerkendelse et hospital kan få for sine patientforløb og tilgang til kvalitetsudvikling.

I uge 35 havde Aleris-Hamlet besøg af akkrediteringsnævnet fra IKAS, som gennemgik arbejdsrutiner, dokumentation på patientforløb samt monitorering af kvaliteten og sikkerheden på hospitalerne. Formålet med besøget er at vurdere, om Aleris-Hamlet lever op til standarderne for patientsikkerhed og kvalitet i patientforløbet i Den Danske Kvalitetsmodel.

I alt blev Aleris-Hamlet Hospitaler vurderet på 46 standarder, og disse vurderedes alle som "Fuldt opfyldt" eller "Opfyldt i betydelig grad". Et imponerende resultat set i lyset af, at DDKM, version 3 stiller betydeligt større krav end version 1 og 2.

Aleris-Hamlet, der har været akkrediteret efter den Danske Kvalitetsmodel siden 2010, er derfor endnu en gang blevet tildelt status som akkrediteret efter DDKM, version 3, og det uden bemærkninger. Et kvalitetsstempel, som giver vores patienter og samarbejdspartnere en garanti for, at Aleris-Hamlet leverer den bedste kvalitet og sikkerhed hver gang.

Engageret og sammenhængende kvalitetsorganisation
Akkrediteringsnævnet oplevede efter eget udsagn en meget engageret og sammenhængende kvalitetsorganisation, der ikke blot registrerer en lang række værdifuld data, men også analyserer dem kontinuerligt og iværksætter nødvendige forbedringer, som alle støtter op om.

De 3 surveyors var imponeret over den stærke faglighed, som de mødte alle niveauer i organisationen. Alle personaler var fagligt kompetente og meget imødekommende, og det smittede af på de tilfældigt udvalgte patienter og pårørende, der blev interviewet undervejs.

Stor patientsikkerhed
Akkrediteringsnævnet roste særligt Aleris-Hamlets procedurer omkring det fælles medicinkort (FMK), som ellers tit er en achilleshæl på mange andre hospitaler.

"Vi er særligt stolte af den ros, som vi fik for vores arbejdsgange i forhold til at sikre, at den rigtige patient får den rigtige medicin. Vores håndtering af det fælles medicinkort imponerede akkrediteringsnævnet, der ikke tidligere har set en sådan stringens i forhold til dette område", siger Vivian Brix Villadsen, der er kvalitetschef på Aleris-Hamlet.

Med akkrediteringen kan Aleris-Hamlet dokumentere, at vi fortsat lever op til en lang række nationale krav til sundhedsydelser i højeste kvalitet. Det gælder alt fra operationer og patientinformation til hygiejne og forplejning.

"Jeg er meget stolt over min organisation. Den flotte evaluering er ikke kun et resultat af grundige "eksamensforberedelser" men et udtryk for, at vi har en velsmurt kvalitetsorganisation, som er fundamentet for vores høje kvalitet og patientsikkerhed", siger Nis Alstrup, adm. dir. Aleris-Hamlet.

Hvad er Akkrediteringsnævnet?
Akkrediteringsnævnet er en uvildig instans under IKAS - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet - der skal sikre, at det pågældende hospital lever op til de høje kvalitetsstandarder i Den Danske Kvalitetsmodel. 

Til toppen af siden