Bihuleoperationer med navigationskirurgi

Navigationskirurgi

Med ansættelse af overlæge Anders Bilde kan Aleris-Hamlet København nu tilbyde bihuleoperationer med et avanceret navigationssystem, hvilket øger sikkerheden betydeligt.

Aleris-Hamlet København bliver dermed det første privathospital i Danmark, hvor man kan tilbyde navigationskirurgi ved operation af lidelser i næse og bihuler. I dag tilbydes den avancerede teknik kun ved bihuleoperationer i offentligt regi. 

Sikkerhed øges markant ved bihuleoperationer

Når man opererer dybt i bihulerne, er der en lille risiko for påvirkning af synet eller mindre brist på hjernehinden. 

Under normale omstændigheder opererer kirurgen i bihulerne efter at have orienteret sig om anatomien udfra en CT-scanning. 

Når man benytter navigationskirurgi indlæses samme CT-scanning i et navigationssystem, og det bliver muligt for kirurgen at operere ved hjælp af tredimensionelle CT-billeder, som viser operationsfeltet synkront med scanningsbillederne i de tre snitplaner. Dermed vises instrumenternes helt nøjagtige placering i bihulerne, og sikkerheden øges betydeligt, når der opereres i bihulerne tæt på øjne og hjerne. Samtidig muliggør teknikken mere omfattende bihulekirurgi.

Navigationskirurgi anbefales internationalt særligt hvis:

  • Der er tale om sygdomme, som involverer pandebihulen, bagerste sibensceller og kilebensbihulen, hvor der foreligger en kompleks anatomi
  • Der skal foretages reoperation
  • Sygdommen er så udbredt, at det ikke er muligt at skelne mellem sygdommen i næsehulen og bihulerne fra omkringliggende strukturer, og hvor der derfor er øget risiko for skade på øjne og hjerne.

Fakta om Ander Bilde, overlæge, ph.d., speciallæge i
øre-næse-halssygdomme

Anders Bilde har gennem de sidste 6 år subspecialiseret sig i næse- og bihulelidelser på Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet, og har tillige opholdt sig 5 måneder på Manchester Royal Infirmary i England, hvor han blev oplært i brug af navigationskirurgi, såkaldt minimal invasiv kirurgi. Et emne Anders Bilde også forskningsmæssigt har beskæftiget sig indgående med og skrevet ph.d. om.

Til toppen af siden