Aleris-Hamlet Aalborg tilbyder nu fuld udredning af svimmelhed

Med ansættelse af svimmelhedsspecialist Jens Jacob Mølby Henriksen kan Aleris-Hamlet Aalborg nu tilbyde fuld udredning og behandling af svimmelhed.

Hver tredje dansker oplever perioder med svimmelhed. Det kan være i en kortere eller længere periode, og kan variere fra en let gyngende fornemmelse til en invaliderende karrusel-svimmelhed ledsaget af kvalme. 

Balanceproblemer og svimmelhed skaber utryghed og sætter grænser for ens udfoldelsesmuligheder.

Diagnosen er afgørende for korrekt behandling

Med ansættelse af speciallæge Jens Jacob Mølby Henriksen i Aalborg får vi en stor kapacitet inden for udredning af svimmelhed.Menneskets balancesystem er meget komplekst, idet flere af vores primære sanser konstant sender besked til forskellige centre i vores hjerne, hvor sanseinformationer samles og bearbejdes, så vi kan holde balancen og bevæge os naturligt. 

Svimmelhed og balanceproblemer kan derfor skyldes tilstande i flere sanseorganer, herunder særligt balanceorganerne i det indre øre og tilstande i hjernen og hjernestammen. 

Derfor har vi investeret i avanceret udstyr til balanceudredning, som kan hjælpe med at vise, om svimmelheden stammer fra ørerne eller om der er tale om en neurologisk årsag. I sidstnævnte tilfælde vil der være et tæt samarbejde med vores nye neurolog Søren Due Andersen og vores diagnostiske afdeling, hvis der er behov for en MR-scanning. Dette sikrer en hurtig og korrekt diagnose. 

Løse øresten

Ørestenssygdom (BPPV) skyldes små løse kalkkrystaller i buegangene i det indre øre. BPPV er den hyppigste årsag til anfaldsvis svimmelhed, og anfaldene er oftest kortvarige og optræder hyppigst i forbindelse med stillingsændringer, når man fx vender sig i sengen. 

Vi tilbyder udredning for øresten med bl.a. en såkaldt Dix Hallpikes test og en SR-test, hvor patienten får videobriller på, som forstørrer øjnene på en skærm. Derved kan man følge øjenbevægelserne, når patienten lægges ned i bestemte positioner. Analysen af øjenbevægelserne danner grundlag for diagnostik af øresten. 

Videobrillerne anvendes også i selve behandlingen af øresten, når speciallægen med særlige manøvrerstyrer de løse øresten ud af buegangen og tilbage ’på plads’ i det indre øre, hvor de kommer fra, så de ikke forstyrrer balancesansen.

Specielt for tinnitus

Kunder med svimmelheds-/balanceproblemer kombineret med symptomer på tinnitus kan ses til udredning. Hvorimod kunder med symptomer på tinnitus alene bør henvises til Tinnitusklinikken.

Til toppen af siden