Aleris-Hamlet ligger over landsresultatet

I LUP-undersøgelsen for 2017 ligger Aleris-Hamlet på mange parametre over både landsresultatet og gennemsnittet for privathospitalernes offentlige patienter.

Hvert år foretager det offentlige en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelsen i forbindelse med besøg på landets hospitaler. Undersøgelsen omfatter såvel patienter på de offentlige hospitaler som patienter henvist til privathospitaler under det udvidede frie sygehusvalg

Undersøgelsen i 2017 er baseret på temaer og viste, at de danske privathospitaler generelt ligger over landsgennemsnittet på temaerne: Ventetid, kontakt til personale, kommunikation, information, involvering, patientoplevede fejl,  service, hygiejne, sammenhæng i forløb og overordnet tilfredshed.

Flotte placeringer til Aleris-Hamlet

Aleris-Hamlet har opnået særdeles flotte resultater i årets LUP. På alle temaforløb score Aleris-Hamlet over gennemsnittet af landsresultaterne og andre privathospitaler.

 Hele 96 % af vores indlagte patienter svarer, at de i høj grad eller meget høj grad føler, at personalet var velforberedt ved ankomsten, og at personalet var venligt og imødekommende.

Adspurgt om hygiejnestandarden svarer 99 % af de indlagte patienter på Aleris-Hamlet, at de i høj grad eller meget høj grad var tilfredse. Ligeledes vurderer patienterne at service er i top, og at de oplever sammenhæng i deres forløb. Aleris Hamlets princip og kvalitetskrav om, at patienten møder den samme læge i hele behandlingsforløbet, er uden tvivl et højt prioriteret ønske hos vores patienter.

Derudover oplever patienterne, at personalet involverede dem og deres pårørende i forløbet, hvilket skaber tryghed. Patienterne vurderer ligeledes, at de havde god mulighed for at komme i kontakt med Aleris Hamlet, og at informationsniveaet var højt.

Læs mere om LUP

LUP-undersøgelsen dækker patientoplevelser på en lang række områder, alt fra hvordan patienterne føler sig modtaget, over den mundtlige information de modtager, rengøring, til hvor mange der oplever fejl.

Læs mere om LUP og download rapporter for 2017 »

Til toppen af siden