Forskning og udvikling

Forskning og udvikling

Der kræves nytænkning og innovation for at klare de udfordringer, som vores sundheds- og omsorgssektor står overfor både nu og i fremtiden. Derfor har Aleris etableret en forsknings- og udviklingsfond.

Læs om forskning og udvikling hos Aleris i 2015 her:

 

Aleris' mission er at gøre en forskel – ikke kun i mødet med den enkelte patient eller beboer men også i et større perspektiv. 

Derfor har Aleris oprettet en forsknings- og udviklingsfond, som har til formål at støtte patientnær klinisk forskning, udvikling og kvalitetsprojekter inden for pleje og omsorg.

Til fonden har vores ejere 'Investor' bevilget et beløb på 10 millioner svenske kroner over årene 2013 til 2016.

Der kan bevilges støtte fra fonden til medarbejdere, der ønsker at iværksætte:

  • Videnskabelig klinisk forskning, som opfylder Helsingfors deklarationens fastsatte krav samt følger guidelines for god videnskabelig praksis
  • Kvalitetsprojekter inden for samtlige segmenter inden for Aleris (herunder klinisk medicin, pleje, omsorg eller psykiatrisk behandling)
  • Deltagelse i konferencer eller studieture, hvor Aleris-projekter præsenteres, eller når rejsen sker i forbindelse med planlagte projekter (i forskningsøjemål).

En forudsætning er endvidere, at det planlagte forsknings- og udviklingsprojekt er forbundet med en Aleris-virksomhed (patienter, brugere, kunder eller beboere i en af Aleris’ virksomheder). Projektet kan foregå i samarbejde med eksterne forskere, men mindst en Aleris-ansat skal indgå i teamet.

Forskningsfond med dobbelt sikkerhed

De forskellige forskningsprojekter ledes af den enkelte forskningsansvarlige, som typisk er en af hospitalets overlæger. Såvel eksterne midler som Aleris' fondmidler til gennemførelse af projekterne udbetales fra det enkelte projekts forskningsfond, idet det først er sikret, at udgiften er relateret til det enkelte projekt, hvilket dernæst signeres af den forskningsansvarlige samt hospitalets lægefaglige direktør. Det er herved sikret, at de bevilgede midler alene anvendes til videnskabelige formål.

Til toppen af siden