Bedre miljøterapi gennem computerspil

iCare Spil

Er det muligt at træne medarbejderne i børne- og ungdomsforsorg og psykisk omsorg interaktivt? Direktør for Psykisk omsorg Ingvild Kristiansen ønskede at tilbyde medarbejderne en ny og innovativ måde at udvikle deres kompetencer på.

En måned efter lanceringen i maj 2015 er computerspillet Aleris iCare blevet spillet 1.570 gange og får positive tilbagemeldinger fra medarbejderne. Man har aldrig før prøvet noget tilsvarende i Norge. I Aleris iCare udspiller sig i et bofællesskab med tre beboere og tre kolleger. I løbet af spillet havner man i flere udfordrende situationer, hvor man skal træffe forskellige valg. Målet er at blive mere bevidst om og reflektere over, hvordan man arbejder med børn, unge og voksne med sammensatte behov. Erfarne og nyansatte miljøarbejdere kan øve sig i at forhandle, opbygge tillid og relationer, klare at få trusler og blive afvist og virkelig blive udfordret i arbejdet som miljøterapeut for tre unge.

Medarbejderne har deltaget i udarbejdelsen af spillet

– Dette er en ny måde at tilegne sig viden om miljøterapi og omsorg på. Spillet er interessant for alle, uanset om man arbejder med tiltagene eller i en administrativ funktion. Ledere, afdelingsledere og miljøarbejdere på bosteder kan bruge spillet som et af flere bidrag til deres kompetenceudvikling, siger Kristiansen.

Hun er særligt glad for, at medarbejderne selv har været med til at udvikle spillet i samarbejde med virksomheden Attensi, og at spillet derfor er et fælles projekt, som medarbejderne kan genkende sig selv i.

– Vores egne miljøterapeuter og miljøarbejdere fra Barnevern (Ungplan) og Psykisk omsorg (BOI) har bidraget til at skabe situationerne og de forskellige karakterer i spillet. Det faglige indhold er udarbejdet af en specialist i psykologi i samarbejde med Erik Waale Næss, som er klinikchef og psykiater i Aleris Omsorg Norge. Grupper fra forskellige dele af Aleris Omsorg Norge har derefter testet spillet og er kommet med feedback undervejs, fortæller Kristiansen. Det tog cirka otte måneder at udvikle spillet fra første projektmøde og indtil det færdige resultat.

Målet er at blive mere bevidst om og reflektere over,
hvordan man arbejder med børn, unge og voksne med sammensatte behov.

Fagligt anerkendte metoder

 

 

 

 

 

 

 

Simuleringen er baseret på fagligt anerkendte metoder og modeller inden for psykologi og miljøterapi. Man kan spille flere gange, og man vælger selv, hvor mange af de faglige informationer der følger med spillet, som man ønsker at læse.

Både ledere og medarbejdere fortæller, at der er kommet gode tilbagemeldinger om spillet:

– Vores ledere fortæller, at medarbejderne diskuterer situationerne i spillet på arbejdet. 9 ud af 10 medarbejdere, som har spillet, oplyser, at spillet har fået dem til at reflektere mere over, hvordan de møder de beboere og klienter, de arbejder med. Selv dem, der var mest skeptiske undervejs i processen, er positive. Det er en succes!, siger Ingvild Kristiansen tilfreds.

9 ud af 10 medarbejdere, som har spillet, oplyser, at spillet har fået dem til at reflektere mere over, hvordan de møder de beboere og klienter, de arbejder med.

Fakta:

Aleris iCare er et computerspil, som er udvikletaf Attensi og Aleris, og som bruges til at trænemiljøterapi interaktivt.

Spørgsmål Hvordan kan vi sikre en øgning af kompetencerne hos medarbejderne på støtteog bosteder for unge?

Ansvarlig Ingrid Kristiansen, direktør for Psykisk Omsorg i Aleris Omsorg Norge

Til toppen af siden