En dags ventetid i stedet for 16 uger

Aleris Brystdiagnostik

Er det virkelig nødvendigt at vente op til 16 uger på at få undersøgt en knude i brystet? På Brystdiagnostisk center i Oslo har Aleris vist, at kvinder kan henvende sig, få en tid, blive undersøgt og få svar – samme dag. Siden starten har over 10.000 kvinder besøgt centret.

2012: Oversigten på www.frittsykehusvalg.no viser, at ventetiden for kvinder, som har en knude i brystet, er op til 16 uger på de offentlige sygehuse. Skal det tage så lang tid?

– Kvinder, der har en knude i brystet, har traditionelt fået foretaget undersøgelser på flere forskellige enheder i sundhedsvæsenet, som ofte ikke ligger samme sted, og som benytter forskellige informations- og journalsystemer. Dermed har mange kvinder været nødt til at bestille tid flere steder og vente i ugevis på af få endeligt svar, fortæller Grethe Aasved, som er administrerende direktør i Aleris Helse.

På Aleris sykehus i Oslo besluttede man sig for at lave et tilbud omkring kvindernes behov – et brystdiagnostisk center. Man samlede alle nødvendige undersøgelser og kompetencer på ét sted, således at kvinder med en knude i brystet kan få svar samme dag.

– De fleste kvinder, som er bange for, at de her fået brystkræft, har ikke kræft. Det er forfærdeligt at skulle vente i mange uger med en kræftmistanke hængende over hovedet. Derfor er det så vigtigt at få en hurtig afklaring. Og hvis man faktisk har kræft, er det vigtigt at blive sendt videre til behandling hurtigst muligt, fortsætter Aasved.

En succes

I marts 2012 åbnede Aleris Brystdiagnostisk center i Oslo. Centret har ingen ventetid, og man behøver ikke at have en henvisning for at få en tid. I løbet af de første 8 måneder besøgte 1.200 kvinder centret.

Aleris har lidt efter lidt fået aftaler i stand med Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus (OUS), St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge, HELFO Helseøkonomiforvaltningen og Akershus Universitetssykehus (Ahus).

– I maj 2015 havde over 10.000 kvinder besøgt centret i Oslo enten privat eller gennem offentlige aftaler. Ventetiden på www.frittsykehusvalg.no er reduceret fra op til 16 uger og ned til 1-6 uger. Dette er både et resultat af, at det offentlige handler med private klinikker, og at de offentlige sygehuse har nedbragt deres egen ventetid ved at omorganisere undersøgelserne på lignende måde. Så vi kan trygt sige, at vores tilbud har bidraget til at nedbringe ventetiderne for patienterne, siger Aasved.

Hun mener, at Brystdiagnostisk centers erfaring med at placere undersøgelserne samme sted og bygge dem op omkring patientens behov kan overføres til andre områder, ved at man i større grad også laver standardiserede patientforløb ved mange andre sygdomme. Når patienterne kun har ét kontaktpunkt, bliver koordineringen bedre, diagnosen stilles hurtigere, ventetiden nedbringes, og patienterne skal besøge sundhedsvæsenet færre gange. Den norske regerings lancering af "Pakkeforløb for kræft" i 2015 viser, at Aleris' tilbud har været i front og svarer til den udvikling, man nu ønsker i sundhedsvæsenet.

– Overførsel af information og koordinering mellem de forskellige behandlingsydelser er en af de største udfordringer ved de nuværende behandlings- og omsorgsydelser. Der bruges meget tid og mange ressourcer på at sende patienter og brugere fra det ene sted til det andet, uden at sundhedspersonalet har alle relevante oplysninger om dem. Denne form for organisering svækker ikke bare tilgængeligheden for patienter og brugere, men også kvaliteten af og sikkerheden ved ydelserne, siger Aasved afslutningsvis.

Aleris Brystdiagnostisk center og Kræftcenter

Åbnede i Oslo i 2012. Kvinder kan få foretaget en klinisk undersøgelse hos en specialist, mammografi, ultralyd, vævsprøver og eventuelt MR samme sted. I de tilfælde, hvor der skal tages en vævsprøve, får man et foreløbigt svar og et endeligt svar, når vævsprøven er analyseret. 

Aleris Brystdiagnostisk center er en del af Aleris Kræftcenter, som er Skandinaviens eneste private kræftcenter. Kræftcentret tager imod alle personer, hvor der enten er mistanke om kræft, eller som har fået påvist kræft. De foretager udredninger og stiller diagnoser af alle typer kræft. Kræftcentret har særlige kompetencecentre inden for prostata-, bryst-, modermærke-, tyktarmsog endetarmskræft. Kræftcentret har et team af meget erfarne specialister og topmoderne udstyr til billeddiagnostiske undersøgelser, herunder en offentlig aftale om den avancerede kræftundersøgelse med PET/CT.T. 

I samarbejde med Akershus Universitetssykehus (Ahus), Universitetet i Oslo (UiO) og MSD/ Merck deltager lederen af Aleris Kræftcenter professor, dr.med. Frode Willoch i tre forskellige forskningsprojekter vedrørende påvisning af amyloid plak ved hjælp af PET i forbindelse med aldring og Alzheimers. Kræftcenter er også med i et samarbejdsprojekt med Oslo Universitetssykhus (OUS) om responsevaluering af brystkræftbehandling, billedgennemgang af PET-MR ved NTNU og St. Olavs Hospital samt bestilt forskning for Blue Earth Diagnostics/intern kvalitetssikring vedrørende et retrospektivt studie af PET-sporestof (FACBC) til påvisning af prostatakræft.

Fakta:

Spørgsmål Er det virkelig nødvendigt at vente op til 16 uger på at få undersøgt en knude i brystet?
Ansvarlig Grethe Aasved, administrerende direktør for Aleris Helse.

Til toppen af siden