Digital håndtering af lægemidler – en ny mobil arbejdsmetode

Med bevillinger fra vores Forsknings- og udviklingsfond driver Patric Stoor-Karlberg, projektleder og systemejer for Safe-doc ved Aleris Omsorg i Sverige, et projekt, som har til formål at mindske antallet af afvigelser ved håndtering af lægemidler.

Fra papir og pen til digital håndtering af lægemidler og mobile arbejdsmetoder. For bare et par år siden var velfærdsteknologi mindre velset. Nu er det en efterspurgt teknologi. 

Den rette medicin til rette tid – en af de vigtigste indsatser i vores arbejde

I dag anvender sygeplejersker og omsorgspersonale pen og papir til at administrere lægemidler. Denne traditionelle fremgangsmåde medfører desværre nogle afvigelser, som på årsbasis udgør ca. 15 procent af de samlede indberettede afvigelser i Centuri, vores system til registrering af afvigelser. 

Patric Stoor-Karlberg– At benytte pen og papir er jo en traditionel arbejdsmetode, siger Patric Stoor-Karlberg, og de afvigelser, der i dag indberettes vedrørende lægemiddelhåndtering, handler oftest om forkert dosering, forkert tilberedning eller eksempelvis forkert ordination.

Mere kvalitetstid til vores beboere

– Målet med at indføre digital signatur er at opnå nul lægemiddelafvigelser. Det indebærer en øget sikkerhed og kvalitet omkring lægemiddelhåndteringen og er samtidig en mobil arbejdsmetode, fortsætter Patric. Vi håber og tror, at det på sigt vil reducere mængden af stress og uro for personalet og samtidig skabe merværdi for den enkelte beboer, som vil kunne få mere kvalitetstid med personalet.

– Det er min overbevisning, at vi med forskellige former for digital støtte kan minimere antallet af hændelser, som afviger fra det planlagte, siger Patric. Udfordringen er at finde den rette velfærdsteknik, som støtter personalet og skaber merværdi for dem, der har valgt os til at give støtte, pleje, behandling og omsorg. Det vil også gøre os til en mere attraktiv arbejdsgiver, at vi har nogle mere digitale arbejdsrutiner og anvender velfærdsteknik. Hvis vi er på forkant med digitaliseringen inden for behandling og omsorg, tror vi også, at vi på lang sigt kan forbedre vores muligheder for at rekruttere kommende generationer af sygeplejersker og omsorgspersonale.

Mobil app mob

Projektet, som Patric driver, startede i marts 2017, hvor man begyndte at teste en mobilapplikation til håndtering af lægemidler på to virksomheder i Aleris Omsorg, et ældrecenter og behandlingshjem. 

– Vi er kommet et godt stykke vej med at afprøve teknikken, og vi ser allerede nu, at den vil være til gavn for vores medarbejdere og skabe merværdi for vores beboere. Men vi har fortsat en del udfordringer, eksempelvis med hensyn til at få den rette infrastruktur på plads, så den nye teknik fungerer ordentligt hele tiden.

Mobilappen er i dag koblet til vores journalsystem, og ved hjælp af leverandøren Safe Care vil den blive videreudviklet og forbedret med blandt andet push-beskeder og et lægemiddelmodul.

– Der er naturligvis flere funktioner, som leverandøren kan tilbyde, men vi skal tage den med ro og se, hvad der passer bedst til vores aktiviteter, siger Patric.

En efterspurgt teknologi 

Det er divisionsledelsen i Omsorg Sverige, der har besluttet, at Aleris skal anvende mere velfærdsteknologi. Udviklingen går hurtigt. For at tage et eksempel var natkameraer til ældre, der får hjemmepleje eller bor på vores centre, et kontroversielt emne for bare 1-2 år siden. Nu er der flere og flere private og offentlige behandlings- og plejeudbydere, der stiller det til rådighed.

– Opdragsgivere, kommuner og svenske landsting, efterspørger løsninger, som gør os mere effektive og sikrer kvaliteten, fortsætter Patric. Både vi og vores konkurrenter tester forskellige mobile digitale løsninger. Dette modul/denne applikation kommunikerer direkte med Pascal (nationalt system til ordinering af lægemidler), som anvendes af læger. Data overføres fra Pascal til e-lægemiddelmodulet, og sygeplejersken sikrer, at oplysningerne er korrekte, inden de overføres til appen, så sundhedspersonalet kan signere en given lægemiddelordination direkte på mobiltelefonen. Sygeplejersken sørger også for, at alle oplysninger om medicinen stemmer, eksempelvis om det er den rette dosis, hvornår medicinen skal gives osv. Fremover skal vi kunne arbejde på andre måder. Vi ønsker at finde de løsninger, der passer bedst til os. Det er et samfundsansvar at afprøve nye arbejdsmetoder for at se, hvor vores ressourcer anvendes bedst. Velfærdsteknologien skal ikke erstatte os mennesker, men aflaste personalet og supplere de nuværende arbejdsmetoder.

Forenklede og mere effektive rutiner  

Målet med projektet er at finde en forenklet mobil og digital arbejdsmetode. Det skal være mere sikkert og effektivt at give den rette medicin til den rette patient, og sygeplejerskerne skal aflastes i deres arbejde.

– Min forhåbning er, at personalet vi få mere arbejdsro og kan være mere nærværende over for den enkelte, i og med at støtten er så effektiv. Arbejdsrutinerne vil blive forenklet med dette system. Arbejdet bliver hurtigere og mere effektivt, og en del uro og administration vil forsvinde. Antallet af afvigelser skal minimeres, og arbejdstiden skal i stedet bruges på den enkelte person. På denne måde kan vi også tilbyde en bedre behandling til vores beboere, siger Patric afslutningsvis.

Hvis du skulle forbinde dine studier med nogle af Aleris' værdier – hvilke passer så bedst?

Nytænkning, engagement og digital professionalisme.  

Aleris Omsorg har også for nylig oprettet en velfærdsteknologigruppe bestående af Patric og nogle omsorgskolleger fra forskellige dele af organisationen: Emelie Hartelius og Lars Fransson – ældrecentre, Emma Swanström – hjemmepleje, Pia Malm – støtte og botilbud, Per Johansson – etablering i eget regi, Martin Holmqvist – økonomi, Håkan Hammarbäck – IT/teknik. Gruppens arbejde skal resultere i nye forslag til divisionsledelsen om fortsatte satsninger på dette område.

FAKTA:

Spørgsmål:
Kan vi minimere antallet af lægemiddelafvigelser med en ny arbejdsmetode og ved hjælp af velfærdsteknologi?

Ansvarlig: Patric Stoor Karlberg

Delansvarlige
Eva Backlund – MAS Aleris Omsorg
Magnus Andersson – Affärsområdeschef för stöd och boende
Kristin Ahne – Affärsområdeschef Äldreomsorg Sydväst

Sponsor/projektform:
Forskningsprojekt, som støttes med midler fra Aleris' Forsknings- og udviklingsfond.

Til toppen af siden