Hvordan skaber man positive forandringer?

Hvordan skaber man positive forandringer?

Sikkerhed – forhold – behandling. Forholdet er i fokus når Isabels nye forskningsprojekt skydes igang med midler fra Aleris Forskning- og udvikling til hjælp.

Hvad gør, at du kan føle dig tryg?

Trauma og Resiliens, er en undersøgelse foretaget af Isabel Andersson, chef for "Stöd och boende för unga", som har fået bevilget forskningsmidler fra Aleris Forskning- og udviklingsfond. Isabel ønsker at undersøge, hvad de unge mener har bidraget til en positiv forandring, da de kom til Sverige. Undersøgselsen baseres på 10 interviews med uledsagede unge, mellem 16 og 20 år, som alle har boet eller stadig bor i et af Aleris bofællesskaber.

Isabel håber at finde svar på følgende spørgsmål: Hvilke faktorer, egenskaber og styker samt adfærd, styrker de unge? Hvilke processer kan lede til en positiv udvikling af følelsesmæssige, sociale, sproglige, kulturelle samt nationale/transnationale processer på trods af de unges sårbarhed?

At sætte ord på hvad vi rent faktisk gør

Ideen til projektet har Isabel haft længe, og det er en fortsættelse af et samarbejde med Red Barnet, som Aleris indledte allerede i 2012, hvor man i fællesskab udviklede en håndbog for, hvordan man gennemfører 10 strukturerede gruppesamtaler med uledsagede flygtningebørn.

De underliggende teorier om gruppediskussion vil omfatte KASAM som står for Känsla av sammanhang og TMO, Trauma Medveten Omsorg. Manualen er tilgængelig via Red Barnets hjemmeside.

I arbejdet med håndbogen og teorierne omkring TMO, indså jeg, at det præcis er det vi arbejder med i Aleris. Indkvartering og pleje af uledsagede. Via TMO får vi hjælp til at beskrive og sætte ord på, hvad vi rent faktisk gør, fortæller Isabel.

Ideen udspringer af interviews med 10 børn, der blev stillet spørgsmål som "Hvad er det, der gør at du føler dig sikker?" og "Hvad er det, der gør at du fungerer?" Spørgsmålene har fokus på tryghed, relationer og håndtering i henhold til TMO's tre søjler. Det er spændende at forske i succesfaktorer, fortæller Isabel. Her er relationer i fokus. Betydningen af et understøttende forhold i vores arbejde, skaber konsensus mellem alle metoder, selvom forholdet og fremgangsmåden ikke behøver at være hinandens modsætninger. TMO giver os et redskab til at opbygge relationer og til hvordan vi kan skabe miljøer, der både forstår og til og med kan løse fortidens traumaer for de unge.

Undersøgelsen i 2016 skal udføres i samarbejde med Riitta Eriksson, forsker på FoU Nordost i Stockholm og Camilla Küster, kurator og administrator hos Red Barnet. Riitta Eriksson har forsket i over 10 år og er kendt på dette område. FoU Nordost, Red Barnet og Aleris har i fællesskab udviklet de spørgsmål, som de kvalitative interviews baseres på. Eftersom at det er en erfaren, ekstern forsker fra en neutral platform, som skal gennemføre selve forskningsarbejdet får vi en sæt objektive briller, fortæller Isabel, og vi håber at resultaterne kan give os mandat til at vise at vi har en metode, som fungerer og at Aleris står høj for kvalitet i arbejdet med de unge.

Skabe positiv sammenhæng

Da forskningen sker gennem samarbejde med andre, er håbet, at den også kan føre til andre positive samarbejder, som kan være gode for Aleris, siger Isabel. FoU Nordost, Red Barnet og Aleris har allerede haft en fælles forelæsningsdag og præsentation af projektet i syv kommuner i Stockholm.

Isabels tidligere forskning har også båret frugt for Aleris, på mere end én måde. Et seminar med navnet "Vad gör en förändring? Blev afholdt i 2015 hvor forskerne Lisa Skogens og Ninive von Greiff, fra Socialhögskolan, præsenterede den undersøgelse, som blev gennemført i 2014 og 2015, også med midler fra Aleris Forsking- og udviklingsfond. Anders Bergmark, professer på Socialhögskolan var også med og underviste om evidens, metoder og relationers betydning i det sociale forandringsarbejde.

Isabel har også sammen med Lisa Skogens og Ninive von Greiff deltaget i Almedalsveckan 2015, hvor de holdt et seminar om studiet i Aleris haven.

Isabel Andersson

Isabel er socialrådgiver og familieterapeut samt diplomuddannet i organisationspsykologi indenfor rådgivning og lederskab. Hun har professionell erfaring indenfor kommunale undersøgelser som efterforsker, familie terapeut, mediator, krisehåndtering, projektledelse samt forskning og udvikling af spørgsmål vedr. Overgreb. Arbejdet for Aleris indebærer at være strategisk leder for virksomheder der henvender sig til unge og unge voksne: familievirksomheden Nåjden, ambulantvirksomheden Målet samt indkvartering af uledsagede flygtningebørn.

Til toppen af siden