Korrekt behandling af hypotermi efter en operation

Ved hjælp af midler fra Aleris' forsknings- og udviklingsfond foretages der et kvalitativt studie vedrørende hypotermi efter operation ved Aleris Solsiden i Trondheim. Stig Sverre Tyvold, som er specialist i anæstesiologi, fortæller om projektet.

Hvad er hypotermi?

Hypotermi er en sænkning af kropstemperaturen til under 36 grader. Når vi er vågne, er vores muskler aktive, og vi har en varmereguleringsmekanisme, som regulerer temperaturen til ca. 37 grader. Under bedøvelse (anæstesi/narkose) holder denne feedbackmekanisme op med at fungere. Vi mærker ikke, at vi bliver afkølet, og blodet redistribueres fra de indre organer til huden. Eftersom huden har en lavere temperatur, sker der et varmetab.

Under narkose kan vi miste 1 – 1,5 grad den første time, hvilket blandt andet øger infektionsrisikoen, fordi immunforsvaret fungerer dårligt ved en for lav kropstemperatur. En lavere temperatur giver mindre velbefindende, så patienten må blive længere tid på sygehuset, inden han/hun kan tage hjem. Ved en kropstemperatur på 34 grader ændres også blødningstendensen til det negative, og blodet får svært ved at koagulere. Kommer man helt ned på 32 grader, er der også stor risiko for, at det går ud over hjerte-lungefunktionen.

Det er vigtigt, at patienternes kropstemperatur overvåges mere nøje, for at de kan få det bedre både før, under og efter operationen.

Hypotermi

 

 

 

 

 

Hvordan kan man bedst undgå hypotermi efter en operation under narkose?

Stig Sverre Tyvold, som er specialist i anæstesiologi ved Aleris Solsiden i Trondheim, udfører sammen med kolleger et kvalitativt studie af, hvordan man bedst undgår hypotermi ved dagoperationer.

Stig Sverre stillede sig selv spørgsmålet: Gør vi det, vi kan, godt nok? I dag anvendes et varmetæppe (EasyWarm®) og et varmluftstæppe (BairHugger®) til at holde patienten varm under en operation på Aleris Solsiden i Trondheim.

De spørgsmål, som vi skal finde svar på, er, om de nuværende metoder er effektive, og hvilken metode der er mest effektiv.

Hvordan gennemføres studiet?

– Sammen med en kollega, Rigmor Fjeldvig, som er narkosesygeplejerske, indsamler vi data fra behandlingen på vores afdeling, fortæller Stig Sverre. Vi måler patienternes temperatur både før, flere gange under og efter operationen. Andre baggrundsdata, såsom blodtryk, iltoptag og medicinforbrug, måles også. Vi forsøger at medtage alle data, der kan påvirke udfaldet af operationen, og nu har vi fået samlet en hel del grundlæggende materiale, som lægges i en database med henblik på videre analyse og sammenstilling.

– For at måle patienternes subjektive oplevelse af temperaturen efter operationen spørger vi dem, hvordan de har det på en skala fra 1 til 10 (Numeric Rating Scale), fortæller Stig Sverre. Har de frosset? Eller har de haft det varmt? Vi har fundet frem til, at patienterne føler sig tilpas, hvis de har en kropstemperatur på omkring 36,5 grader Celsius efter operationen. Jeg tror afgjort, at vi funder ud af, hvilken metode og strategi vi vil anvende fremover. Dette studie kan afgjort bidrage til udviklingen, siger han afslutningsvis.

Det resultat, som Stig Sverre og kollegerne på Aleris Solsiden i Trondheim kommer frem til ved projektets afslutning, præsenteres i en rapport, som skal fremlægges på konferencen Norsk Dagkirurgisk Forum i januar 2017. Konklusionen vil også blive formidlet til samtlige enheder i Aleris Helse og være tilgængelig her på intrAleris.

Fakta:

Spørgsmål:
Hvilken af vores to metoder kan bedst forebygge hypotermi under/efter en operation under narkose?

Ansvarlige:
Stig Sverre Tyvold, ph.d. i klinisk medicin, specialist i anæstesiologi ved Aleris Solsiden i Trondheim
Rigmor Fjeldvig, narkosesygeplejerske

Sponsor/projektform:
Forskningsprojekt ved Aleris Solsiden i Trondheim, som støttes med midler fra Aleris' forsknings- og udviklingsfond.

Til toppen af siden