Strategisk indikationsstilling

Risiciene forud for hver operation varierer naturligvis fra patient til patient, og den ansvarlige læge foretager en grundig risikoanalyse, inden behandlingen kan gennemføres. Kristina Nansen, senior business controller hos Aleris-Hamlet i København, gennemfører ved hjælp af midler fra vores forsknings- og udviklingsfond et projekt, hvis formål er at udvikle et nyt strategisk værktøj, som hjælper lægen med også at inddrage de økonomiske risici i analysen.

Før hver operation skal den ansvarlige læge foretage en grundig risikoanalyse af indgrebet. Den præoperative risikovurdering tager hensyn til flere forskellige parametre såsom patientens psyke, kropsvægt, kroniske sygdomme og medicinforbrug. Lægen vurderer også faktorer såsom sandsynligheden for, at indgrebet får den tilsigtede effekt, patientens oplevelse af indgrebet og de bivirkninger eller komplikationer indgrebet kan medføre.

Risiciene varierer naturligvis fra patient til patient og er helt individuelle, og derfor er det i Danmark, hvor Kristina arbejder og gennemfører sit projekt, lovbestemt, at alle privathospitaler skal have en patientskadeforsikring. Eventuelle krav om erstatning for en fejlbehandling udført uden for det offentlige sundhedssystem påhviler altid privathospitalet. 

Sådanne erstatningskrav gør, at lægen er nødt til at inddrage et bredere perspektiv i sin risikovurdering, nemlig det forretningsmæssige perspektiv. Der er flere økonomiske risikoparametre, der skal tages højde for, eksempelvis klager fra patienter, tidligere retssager og skadeserstatninger. 

Ved hjælp af midler fra Aleris' forsknings- og udviklingsfond gennemfører Kristina Nansen, senior business controller hos Aleris-Hamlet i København, et projekt, hvis formål er at udvikle et værktøj, som kan lette og udvikle lægernes risikovurderinger i disse henseender.

Kristinas projekt er meget kompliceret, fordi der i dag findes 2.500 forskellige behandlingskoder fordelt på alle specialerne på Aleris-Hamlet. Fordi risiciene forud for hver behandling er individuelle, er det nødvendigt med en meget detaljeret viden om den enkelte behandling og et omfattende tværfagligt samarbejde på hospitalet, for at projektet kan gennemføres.

- Målet med vores projekt er at udvikle et nyt værktøj, som samler både de strategiske medicinske og de forretningsmæssige parametre og laver en kobling mellem risiko og økonomi, hvilket giver lægen et bedre beslutningsgrundlag før hver behandling, siger Kristina. På den måde kan lægerne handle på baggrund af det samlede risikobillede, de får præsenteret.

Det nye analyseværktøj skal: 

  • indeholde en risikobeskyttelse af alle behandlingskoder på Aleris-Hamlet
  • fungere som et bredt og veldokumenteret parameter for risikovurderingen
  • sammenkoble eventuelle behandlingsrisici med det økonomiske resultat af hver behandling.

- På grund af projektets store omfang og fordi der findes så mange forskellige behandlinger inden for hvert enkelt speciale, har vi valgt at begynde vores pilotprojekt inden for området "Fod/Ankel", forklarer Kristina.

- Målet har hele tiden været at udvikle et værktøj, som giver lægen støtte og et ekstra parameter i risikovurderingen, men efterhånden som projektet skred frem, blev vi opmærksomme på flere andre interessante konklusioner, som også kan bruges strategisk i virksomheden. Nogle af disse er også blevet særligt udvalgt til at indgå i det videre arbejde med projektet. 

Alene på Aleris-Hamlet blev der gennemført 300 forskellige behandlinger i løbet af det seneste halve år, og for at gøre tingene mere overskuelige til analyseformål har Kristina og hendes projektgruppe, gennem et samarbejde med både læger og sygeplejersker, inddelt de 300 koder i homogene grupper med forholdsvis ensartede egenskaber. Det resulterede i ni grupper, som nu er analyseret. I processen har Kristina og hendes kolleger, efter at have analyseret patientklager og niveauet af de tilkendte skadeserstatninger, kortlagt den økonomiske risiko ved hvert enkelt indgreb. Projektgruppen har også kigget på materialeforbrug, ressourcebehov, personaleomkostninger m.m. Tallene er hentet direkte fra Aleris' egne systemer, og derfor er omsætning, antal behandlinger, bestilte tider på operationsstuer osv. angivet præcist.

Projektgruppens analyse omfatter altså tre parametre: omsætning, indtjening (EBITA) og økonomisk risiko. Det er meget vigtigt at have indgående viden om alle tre parametre for at kunne handle hurtigt og præcist og udføre en korrekt behandling.

Ved at illustrere parametrene i en tredimensional figur, hvor x-aksen viser indtjeningen, y-aksen viser risikoen, og cirklernes størrelse illustrerer omsætningen, får man et bedre og mere præcist overblik over, hvordan de forskellige behandlinger fordeler sig.

- Her kan vi se, hvilke behandlinger der er rentable for os, og hvilke der medfører højere omkostninger, siger Kristina. Vi kan stille os selv spørgsmål som: Er der nogen af disse områder, vi bør satse mere på, og er der nogen, vi bør vælge fra? Er der nogen behandlinger, vi kan risikere at miste ved at vælge andre behandlinger fra? Og så videre. 

- På langt sigt vil vi kunne illustrere hele specialer inden for Aleris-Hamlet og være i stand til at dykke dybere ned i mere homogene grupper og behandlingsmomenter.

Næste trin i Kristinas og projektgruppens fortsatte arbejde, er at inddrage flere behandlinger i analysen for at skabe et tydeligere helhedsbillede og medtage flere aspekter af Aleris' virksomhed.

FAKTA

Spørgsmål:  Strategisk indikationsstilling

Ansvarlig: Kristina Lundtoft Nansen, senior business controller

Sponsor/projektform: Aleris' forsknings- og udviklingsfond

Til toppen af siden