Kan en terapikat berolige mennesker der har en demenssygdom?

Terapikat

Ved hjælp af midler fra Aleris' forsknings- og udviklingsfond undersøger Eva, om man ved hjælp af en terapikat kan berolige mennesker, der har en demenssygdom, og måske endda reducere deres forbrug af lægemidler.

Efter at have set mekaniske terapikatte på en messe og fundet ud af, at de allerede tidligere har været anvendt inden for behandling og omsorg, blev Eva Backlund, som er medicinsk ansvarlig sygeplejerske ved Aleris Omsorg i Sverige, interesseret i at studere brugen af en terapikat.

Ro og harmoni

Terapikatten er udviklet i et samarbejde mellem forskere inden for robotteknologi og behandling. Man har taget udgangspunkt i, at mange ældre har minder om at omgås katte, og koblet det sammen med reminiscensmetoden, hvor man anvender minder fra før i tiden. Med denne metode kan terapikatten være et supplement til rigtige dyr, som af forskellige årsager kan være svære at holde på et bosted.

Hvorfor vil du forske i netop dette?

– Jeg synes, at det er vigtigt at have dyr i behandlingen, fortæller Eva. Vi ved, at det er beroligende, blandt andet ved autismesymptomer, og at det er godt for hukommelsen. Desværre kan det være problematisk at have rigtige dyr på et bosted, men jeg vil finde ud af, om terapikatten kan have en lignende effekt som rigtige dyr.

Hvordan gennemføres studiet?

På Halmstad Plaza og Joneberg Plaza er der udvalgt nogle beboere med fremskreden demens til afprøvning af kattene. Cirka syv personer fordelt på de to bosteder er gennem en nøje screening og via en tjekliste udvalgt til at deltage i studiet. Man har set på, hvornår personerne er urolige, ængstelige eller udadreagerende, og på, om de egentlig bryder sig om at omgås katte. Pårørende til beboerne er blevet spurgt til råds og informeres om formålet med og gennemførelsen af projektet.

Studiet foretages med observationer og tjeklister, som gennemgås før og efter brugen af terapikatten. Personalet dokumenterer nøje, hvad der sker, når de ældre stifter bekendtskab med kattene. Man studerer, om tilstedeværelsen og brugen af terapikatten har nogen effekt og i så fald hvilken. Alle oplysninger behandles derefter i et computerprogram for at udarbejde dokumentationen til rapporteringen.

Introduktion af terapikatten

– Præsentationen af katten sker på en særlig måde, fortæller Eva. Forsøgspersonen må ikke narres til at tro, at det er en rigtig kat. De spørgsmål, der stilles, kan være: Ser du, hvad det er? Kan du lide katte? Har du selv haft en kat engang? Dette igangsætter alle mulige samtaler, og minderne kommer frem. Det fastsættes nøje, hvornår, på hvilke dage og hvor længe personerne skal have katten.

For at terapikattene anvendes korrekt, og for at der tages godt vare på dem, er der udvalgte katteansvarlige på både Joneberg Plaza og Halmstad Plaza. Deres opgaver omfatter alt fra hygiejne til opladning af batterier. Terapikatten vejer ca. 4 kg og kan indstilles med rigtige dyrelyde. Den trækker vejret og afgiver varme. Den mjaver og spinder, når man klapper den. Lydniveauet kan indstilles. Der er også en ekstra pels, som kan bruges til at udskifte den gamle med, så katten holdes ren og hygiejnisk. Kattene har endda fået deres egne navne.

Hvad håber du at få ud af studiet?

– Jeg tror på et positivt resultat og på, at beboerne får det godt. Jeg tror, at terapikatten kan berolige de demente og endda reducere deres forbrug af lægemidler. Resultatet præsenteres i en rapport, som sendes til ledelsesgruppen, og derefter skal alle vores bosteder se den. Når vi har resultatet, kan vi udbrede viden i virksomheden og forhåbentlig, hvis alt går efter planen, inspirere andre til at anvende terapikatten som en metode og et værktøj, siger Eva afslutningsvis.

Eva BacklundEva Backlund,
medicinsk ansvarlig sygeplejerske,
Aleris Omsorg, Sverige

FAKTA

Spørgsmål:
Kan vi ved hjælp af en terapikat berolige mennesker, der har en demenssygdom, og måske endda reducere deres forbrug af lægemidler?
 
Ansvarlig:
Eva Backlund, medicinsk ansvarlig sygeplejerske, Aleris Omsorg
 
Sponsor:
Forskningsprojekt ved Aleris Omsorg i Sverige, som støttes med midler fra Aleris' forsknings- og udviklingsfond.

Til toppen af siden