Genetisk rådgivning ved æggestokkræft

Her kan du læse, hvornår det anbefales at søge genetisk rådgivning for æggestokkræft.

Har du blot én slægtning i din fars eller mors familie, som har haft æggestokkræft, er der grund til at søge genetisk rådgivning, da op til 25% af æggestokkræfttilfældene opstår på baggrund af en arvelig disposition.

Æggestokkræft er en sygdom, der er svær at opdage i tide, og derfor anbefaler man, at kvinder, som vurderes at have en øget risiko for at udvikle æggestokkræft, får fjernet æggestokke og æggeledere, inden de når den alder, hvor deres sygdomsrisiko er forhøjet og efter de har etableret deres familie. 

Æggestokkræft omtales ofte som ”kræft i maven”. Har du en kvindelig slægtning i din eller din mors eller fars familie, som er døde af dette, anbefaler vi dig at søge genetisk rådgivning. Det kan foregå på Aleris-Hamlet Søborg, eller din egen læge kan henvise dig til genetisk udredning på et offentligt hospital.

Til toppen af siden