Psykologisk smertebehandling

Kroniske smerter - Psykolog
Formålet med psykologisk smertebehandling er at øge livskvalitet og psykisk velbefindende.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Sygdom og kroniske smerter er noget, der påvirker hele tilværelsen. Mange mennesker oplever, når de bliver ramt af sygdom og kroniske smerter, at det i kortere eller længere tid er vanskeligt at passe arbejde og/eller familieliv.

Kroniske smerter tærer på overskuddet

For mennesker med kroniske smerter og deres pårørende kan det betyde mange spekulationer om bl.a. økonomi og fremtid. De kan også opleve at være udsat for mange følelsesmæssige belastninger. Familie, venner og kolleger kan have svært ved at forstå, hvordan en kronisk smertetilstand tærer på kræfterne og overskuddet.

Skræddersyet psykologforløb

Vi tilbyder individuelle psykologsamtaler, gruppeforløb, smerteskole og mindfulnessforløb afhængig at behov.

Vi skræddersyr et individuelt forløb til dig med udgangspunkt i din situation. Formålet er at give dig redskaber til at håndtere en tilværelse med kroniske smerte.

Psykologbehandlingen kan fx. omfatte:

  • Hjælp til smertehåndtering
  • Behandling af følelsesmæssige og psykiske reaktioner forårsaget af smerter
  • Indsigt i sammenhænge mellem krop, psyke og adfærd
  • Redskaber til at øge livskvaliteten gennem accept af og viden om smertetilstanden
  • Hjælp til regulering af aktivitetsniveau og læring af hensigtsmæssig ressourceforvaltning
Til toppen af siden