Socialrådgivning

Socialrådgivning
Kroniske smerter påvirker hele tilværelsen. Derfor har Smerteklinikken tilknyttet erfarne socialrådgivere, som står rådighed med rådgivning og støttende samtaler.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Rådgivning og praktisk hjælp i en svær situation

Sygdom påvirker hele tilværelsen, og mange oplever, at de i kortere eller længere tid ikke er muligt at passe deres arbejde eller dét derhjemme. 

For patienter og deres pårørende kan det betyde mange spekulationer om bl.a. økonomien og om fremtiden. De kan også opleve at være udsat for mange følelsesmæssige belastninger.

I disse situationer er der hjælp at hente hos Aleris-Hamlets socialrådgivere, som er til rådighed med rådgivning, vejledning og støttende samtaler. Socialrådgiveren hjælper med koordinering af den nødvendige indsats i et forsøg på at afhjælpe de sociale konsekvenser af sygdommen.

Hvad kan socialrådgiveren hjælpe med?

Socialrådgiverne kan vejlede patienter og pårørende i de mange forskellige konkrete problemer og personlige tvivlsspørgsmål, der kan opstå som følge af indlæggelse eller langvarig sygdom.

Socialrådgiverne kan ikke træffe afgørelser, men vi kan rådgive om hjælpemuligheder og koordinere en eventuel kontakt til hjemkommunen eller andre, som har kompetencen vedrørende det konkrete behov. Det kan fx dreje sig om sygedagpenge, tabt arbejdsfortjeneste, plejeorlov, flexjob og meget andet.

I særlige situationer kan socialrådgiveren udarbejde ansøgninger og få nogle praktiske forhold på plads for patienten under indlæggelsen.

Til toppen af siden