Hvad er anæstesi?

Anæstesi

Alle Aleris-Hamlet Hospitaler har en moderne anæstesiafdeling, der med den nyeste viden og teknologi skaber trygge rammer for dig. Vi lever op til de bedste nationale og internationale standarder.

I sundhedssektoren bruger vi betegnelsen anæstesi, når vi taler om bedøvelse. Tidligere anvendte man betegnelsen narkose, men anæstesi er mere tidssvarende, fordi anæstesi ud over bedøvelse også omfatter smertebehandling, intensiv behandling og akut medicin.

Bedøvelse er en tillidssag

Anæstesiafdelingerne på Aleris-Hamlet anvender de mest moderne bedøvelsesformer og smertebehandling, så du sikkert og med færrest mulige bivirkninger kan blive bedøvet og "komme i gang igen" efter operationen. Alle bedøvelser foretages af en specialuddannet anæstesisygeplejerske i samarbejde med en speciallæge i anæstesi. Alle bedøvelser lever op til de anbefalinger, der ligger fra Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) og i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Intensiv overvågning af nyopererede patienter

Nyopererede patienter overvåges af erfarne sygeplejersker med avancerede monitorer. Alt udstyr og indretning lever fuldt ud op til de højeste standarder for overvågning af nyopererede patienter.

Sikkerhed døgnet rundt

Efter operationen har vi en speciallæge i døgnvagt. Dette sikrer hurtig lægehjælp ved akutte problemer og optimal smertebehandling døgnet rundt.

Højt informationsniveau

Velinformerede patienter er trygge patienter, ikke mindst når det gælder bedøvelse. Derfor får du altid en samtale med anæstesilægen inden operationen. Her taler I om din bedøvelse og smertebehandling ud fra din helbredstilstand.

Til toppen af siden